Skwer na warszawskiej Pradze zyska nowe obliczeZarząd Zieleni m.st. Warszawy - 08-07-2020 15:45


Mieszkańcy Pragi-Północ już w tym roku będą mogli wypocząć na nowoczesnym, zielonym skwerze przy ulicach Kępnej i Jagiellońskiej. Prace modernizacyjne na tym terenie wykona firma Teresa Świerzbińska TESTA, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Za projekt odpowiada JAZ+Architekci.

Przetarg został ogłoszony w ramach realizacji zadania „Praskie zielone skwery”. Prace na terenie skweru realizowane będą na podstawie projektu wykonanego w 2019 r, przez firmę JAZ+Architekci, ich zakończenie planowane jest na listopad 2020 r.

Projekt skweru powstał w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych jesienią 2019 r., podczas których zebrane były oczekiwania i potrzeby okolicznych mieszkańców.

Głównymi założeniami prac modernizacyjnych są m.in. budowa naturalnych ciągów pieszych oraz remont istniejących nawierzchni, budowa schodów górki saneczkowej i naturalnego placu zabaw dla dzieci, montaż latarni solarnych, ławek i stojaków na rowery i modernizacja szaty roślinnej.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych skwer zostanie przekazany do utrzymania i pielęgnacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.