Sosnowieckie egzotarium zostało rozebrane. W jego miejscu powstaje nowePAP - 20-10-2020 16:45


Znane mieszkańcom Zagłębia Dąbrowskiego od ponad 60 lat sosnowieckie egzotarium zostało rozebrane – podał we wtorek miejscowy samorząd. W tym miejscu powstał już wykop pod nowe Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium”.

Wartą blisko 64 mln zł brutto umowę na wykonanie nowego Egzotarium, w ciągu dwóch lat, władze Sosnowca podpisały z końcem lipca br.

Budowę tę miasto przedstawia jako jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji - nowe życie dla jednego z symboli miasta. W założeniu nowy obiekt ma zachować dziedzictwo historyczne i kolekcje prezentowane dotychczas w tym miejscu, jednocześnie znacznie rozszerzając zakres działalności.

Miasto długo poszukiwało najlepszej formuły modernizacji działającego od połowy lat 50. ub. wieku egzotarium. Ostatecznie m.in. pod tym kątem powstała koncepcja "Zagłębiowskiego Parku Linearnego" - szeregu przedsięwzięć w parkach i lasach zagłębiowskich miast, związanych z zachowaniem i wyeksponowaniem lokalnej bioróżnorodności.

To dlatego w nowym obiekcie zaprojektowano ekspozycje poświęcone środowiskom Morza Śródziemnego, pustynnym i lasów deszczowych Amazonii, ale też rodzimym - w tym wód przepływającej przez Sosnowiec rzeki Przemszy.

W Egzotarium mają powstać minikino oraz dwie sale lekcyjne wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp. Teren wokół Centrum Edukacji Ekologicznej zaprojektowano jako łączące się strefy: wejściową, edukacyjno-wypoczynkową, strefę z wolierami oraz parkową. Przewidziano fotowoltaikę i zagospodarowanie wód opadowych.

Zgodnie z wtorkową informacją miasta rozpoczęły się już prace związane z wylewaniem płyty fundamentowej, która będzie elementem poziomu -1. Znajdą się tam akwaria i terraria. Na parterze powstanie palmiarnia ze strefami: klimatu śródziemnomorskiego, pustynną i tropikalną, która nie będzie, jak dotąd, tylko ogrodem botanicznym - zamieszka w niej również wiele zwierząt.

Stamtąd rampa będzie kierowała na piętro, gdzie znajdą się sale lekcyjne, przestrzeń wystawiennicza, minikino i kawiarnia. Otoczenie również będzie miało funkcję edukacyjną, np. wzdłuż szklanej elewacji palmiarni powstanie długi zbiornik wodny, gdzie zostanie utworzone zbiorowisko szuwarowe.

Nowy budynek sosnowieckiego Egzotarium to część unijnego projektu, obejmującego ponadto trwające już zagospodarowanie terenów Parku Tysiąclecia przy tamtejszej ul. Baczyńskiego. W styczniu ub. roku samorząd dostał 15,3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego do oszacowanej łącznie na ponad 40 mln zł inwestycji.

Pierwotnie przygotowane pod kątem środków europejskich przedsięwzięcie w ramach "Zagłębiowskiego Parku Linearnego" obejmowało w Sosnowcu m.in. rozbudowę dawnego Egzotarium i modernizację przylegającego doń Parku Fusińskiego (przed dekomunizacją - Parku Kruczkowskiego).

Miasto zgłosiło planowane przedsięwzięcie do tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. Gdy pojawiła się możliwość, wydzieliło z projektu część dotyczącą Parku Fusińskiego, w którym powstaje "Park Bioróżnorodności". Następnie zgłosiło ją - jak osobny projekt - do części Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, związanej z jakością środowiska miejskiego.

Ponieważ Park Fusińskiego nie jest modernizowany przy wsparciu RPO, miasto zmieniło projekt przygotowany pod kątem środków regionalnych, obejmując nim - poza Egzotarium - tzw. rewitalizację biologiczną pobliskiego Parku Tysiąclecia. Park ten znajduje się w pobliżu Egzotarium, w dzielnicy Milowice, po drugiej stronie wiodącej do Katowic ekspresowej trasy S69.

Ostatecznie miasto otrzymało z RPO ok. 15 mln zł dofinansowania do szacowanego na 43 mln zł projektu ZIT - 37 mln zł na rozbudowę Egzotarium; 6 mln zł na Park Tysiąclecia. Park Tysiąclecia jest już modernizowany za 4,2 mln zł brutto. Wartą blisko 7 mln zł brutto umowę na modernizację Parku Fusińskiego miasto podpisało w styczniu ub. roku.

"Egzotarium to element większego kompleksu. To park bioróżnorodności, który jest tuż obok, także Stawiki oraz Park Tysiąclecia, gdzie również trwa inwestycja. Liczę, że mieszkaniec miasta i regionu przyjedzie do Egzotarium, ale też do sąsiednich parków, aby wypocząć i dobrze się bawić" - podsumował cytowany we wtorkowej informacji miasta jego prezydent Arkadiusz Chęciński.