Spór o projekt zakończony. Teraz czas na budowę Akademii Muzycznej w BydgoszczyUM Bydgoszcz - 10-11-2016 12:20


Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał racje Akademii Muzycznej i uchylił orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej eliminujące pierwszą nagrodę w konkursie na koncepcję nowego kampusu uczelni. Wśród 18 pracowni zgłoszonych do konkursu zwyciężył projekt Plus 3 Architekci.

Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną ogłoszono w styczniu tego roku. O wyborze zwycięskiej pracy zadecydował  w maju tego roku sąd konkursowy. I nagrodę przyznano pracowni Plus3 Architekci. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej.  Ostateczny wyrok Sądu Okręgowego jest korzystny dla Akademii Muzycznej. Oznacza on, że mogą już rozpocząć się prace projektowe  w oparciu o koncepcję, która zajęła pierwsze miejsce - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.

Cały kampus powstanie na terenach pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza , które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy.

Planowany budżet inwestycji wynosi ponad 100 mln zł, natomiast termin realizacji całego procesu inwestycyjnego określany jest na 60 miesięcy. Środki finansowe pochodzić będą z przede wszystkim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.