Stacja Łódź Kaliska się zmieni. PKP PLK ruszyły z pracamiPAP - 20-04-2020 11:08


Na stacji Łódź Kaliska przebudowanych zostanie pięć peronów. Dla podróżnych zaplanowano nowe wiaty i ławki. Czytelne oznakowanie oraz nowy system informacji ułatwią orientacje na peronach. Stacja ma być dobrze przygotowana do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Nowe przejście podziemne, połączy plac przed dworcem kolejowym z dworcem autobusowym.

Zdaniem rzecznika spółki Mirosława Siemieńca projekt "Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych" przyczyni się do poprawy dostępności kolei w województwie łódzkim w układzie aglomeracyjnym, regionalnym i międzynarodowym.

"Łódź Kaliska stanie się stacją sprawniej obsługującą większą liczbę pociągów. Zwiększy się sprawność przewozów towarowych" - dodał.

Na stacji rozpoczęto rozbiórkę peronów nr 4, 5 i 6 oraz torów w rejonie kolejowego wiaduktu wschodniego nad aleją Bandurskiego. Demontowana jest sieć trakcyjna między stacją Łódź Kaliska i Łódź Kaliska Towarowa. Usuwane są wyeksploatowane elementy wiaduktu i przejścia pod torami. Na placu budowy gromadzone są szyny i podkłady.

Po zakończeniu demontażu i przygotowanie terenu, jesienią planowane jest montowanie nowego układu torowego. Budowane będą perony.

Spółka zapewnia, że prace nie powodują ograniczeń w ruchu pociągów.

Jak informuje Siemieniec, modernizacja stacji Łódź Kaliska znacznie ułatwi obsługę podróżnych. Przebudowanych będzie pięć peronów. W rejonie czynnego wiaduktu zachodniego nad al. Bandurskiego będą trzy 400-metrowe podwyższone perony. Obiekty po przeciwnej stronie, przy wiadukcie wschodnim, będą przesunięte w stronę al. Bandurskiego.

Dla podróżnych zaplanowano nowe wiaty i ławki. Czytelne oznakowanie oraz nowy system informacji ułatwią orientacje na peronach. Zapewnione będą dogodne dojścia do dworca i komunikacji miejskiej.

Stacja ma być dobrze przygotowana do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Zamontowane będą windy, wykonane ścieżki naprowadzające. Wymienione zostanie oświetlenie.

Nowe przejście podziemne, połączy plac przed dworcem kolejowym z dworcem autobusowym. Takie rozwiązanie - według rzecznika - umożliwi lepsze łączenie podróży pociągiem i komunikacją miejską. Dogodne dojście na perony nr 4 i 5 (przy wiadukcie wschodnim) zapewni przejście podziemne z budynku dworca. Podróżujący pociągami będą mieli również dojścia z peronów do przystanków komunikacji miejskiej przy al. Bandurskiego i Włókniarzy.

Siemieniec zwraca uwagę, że m.in. dzięki wykorzystaniu nieczynnego wiaduktu wschodniego i budowie na nim trzech nowych torów zlikwiduje się "wąskie gardło", jakim było jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej w kierunku stacji Łódź Chojny i dalej w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Efektem prac ma być zwiększenie możliwości przejazdu pociągów od Kutna i Łowicza (z linii nr 15) w stronę Zduńskiej Woli, Sieradza, Kalisza (linią nr 14) oraz Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Skarżyska, Dębicy (linią nr 25).

W ramach projektu dotychczasowe urządzenia sterowania ruchem zostaną zastąpione komputerowymi. Sprawniejsza, szybsza i bezpieczniejsza będzie obsługa przejazdu pociągów. Zmodernizowanych zostanie 15 km torów i 47 rozjazdów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Tory będą przygotowane do prędkości 100 km na godz.

Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu państwa. Prace zaplanowano w latach 2019-2022. Roboty budowlane zakończą się do października 2022 roku. Wartość projektu to 337 mln zł.