Starość Millenialsów, czyli jak będzie wyglądało miasto w 2060 r.Propertydesign.pl / Politechnika Śląska - 09-01-2017 10:26


Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwsza w Polsce pracownia zajmująca się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa, we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej organizuje cykl wykładów, konkurs i warsztaty, które mają na celu przybliżenie wiedzy dotyczącej projektowania dla starzejącego się społeczeństwa.

Cykl wykładów, który obędzie się w styczniu jest elementem poprzedzającym złożenie prac konkursowych w konkursie Starość Millenialsów. Miasto 2060. Wykłady odbędą się na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Wykład: 16.00-17.00 (11.01.2017)  Co to znaczy projektować dla osób starszych? dr inż. arch. Iwona Benek, Laboratorium Architektury 60+, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Wykład: 16.00 - 17.00 (18.01.2017) Przykłady projektów z perspektywą 60+ - dr inż. arch. Anna Szewczenko, Laboratorium Architektury 60+, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Konkurs i warsztaty

Jak będą wyglądały miasta w 2060 roku? Czy nadal będą odpowiadać na nasze indywidualne potrzeby z perspektywy osoby starszej? Konkurs Starość Millenialsów. Miasto 2060 skierowany do studentów kierunków architektonicznych i projektowych ma zwrócić uwagę na to, o czym dziś nie myślimy.

Architektura stała się barierą, która stwarza ograniczenia dla starzejącego się społeczeństwa, a w konsekwencji wykluczenie i izolację osób starszych. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem europejskim i że za 30 lat co czwarty Polak będzie seniorem, już dziś powinniśmy myśleć o rozwiązaniach, które będą łamać stereotypy starości i oferować osobom starszym wysoką jakość życia w mieście 2060 roku.

Oczekiwane są koncepcyjne projekty ulokowane w przestrzeni miasta 2060 w formie konstrukcji architektonicznych, mebli miejskich, identyfikacji graficznej, urządzeń, pojazdów, etc. Nagrodzone zostaną najbardziej oryginalne, innowacyjne i spójne projekty odpowiadające na to wyzwanie.

Nagroda Główna - 1000 zł
2 Wyróżnienia - nagroda rzeczowa
7 Honorowych Wyróżnień

W sumie 10 laureatów zostanie zaproszonych na jednodniowe warsztaty z tutorami poprzedzone testowaniem symulatora starości- podczas dyskusji nad nagrodzonymi projektami studenci opracują wytyczne dla miasta przyszłości przyjaznego ludziom starszym.