Studenci Politechniki Łódzkiej projektują stroje i ekspozycję na Expo 2020PAP - 23-04-2021 11:49


Studenci Politechniki Łódzkiej, w ramach dwóch konkursów, projektują stroje dla obsługi polskiego pawilonu na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai, a także koncepcję ekspozycji woj. łódzkiego, która ma się w nim znaleźć. Laureaci konkursów będą mogli liczyć na międzynarodową promocję.

Jak podkreślił komisarz generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai Adrian Malinowski, współpraca z Politechniką Łódzką oraz jej studentami to odzwierciedlenie hasła przewodniego tej imprezy: "Łącząc umysły, tworzymy przyszłość". "To kolejny sygnał, że w ramach programu Expo 2020 angażujemy młodych, utalentowanych studentów polskich uczelni; studenci będą zaangażowani również w obsługę Pawilonu Polski" - dodał.

Projekty strojów przygotowali studenci architektury ubioru w ramach zajęć prowadzonych przez dydaktyków z Instytutu Architektury Tekstyliów PŁ. Najlepszych 21 prac wybrano do oceny komisji konkursowej.

"Prace były oceniane nie tylko pod kątem ich atrakcyjnej formy, ale także tego, w jaki sposób nawiązują do hasła Pawilonu Polski na Expo 2020 Dubai - +Kreatywność inspirowana naturą+ - oraz jak łączą nowoczesność i tradycję. Zwracaliśmy uwagę na komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność kolorystyki strojów z identyfikacją wizualną przyjętą dla stoiska Polski. Zostało wybranych 10 najlepszych projektów, których autorzy mają czas, aby rysunki żurnalowe i propozycje stylizacji uzupełnić dokumentacją techniczną. Konkurs powinien być rozstrzygnięty do końca kwietnia" - podkreśliła dr inż. Magdalena Owczarek z komisji konkursowej.

Z grona finalistów wyłoniony zostanie laureat, którego projekt będzie wdrożony w życie. Autor zwycięskiego projektu może także liczyć na promocję swojej pracy i twórczości w ramach programu komunikacji Expo 2020 Dubai, koordynowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

W drugim konkursie, realizowanym w ramach programu promocji regionów, biorą udział studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. Dotyczy on prezentacji woj. łódzkiego w strefie wystaw czasowych, która zostanie udostępniona w Dubaju w listopadzie.

Dr inż. arch. Katarzyna Janicka-Świerguła z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ wyjaśniła, że wystawa ma się składać z dwóch części.

"Jedna z nich poświęcona będzie tradycyjnym tkaninom, strojom ludowym z regionu łódzkiego oraz tradycjom, z jakich wywodzi się przemysł włókienniczy rozwinięty na obszarze województwa. Druga ma pokazać współczesne osiągnięcia przedsiębiorstw i ośrodków naukowych w zakresie tworzenia nowoczesnych tkanin, w tym tkanin funkcjonalnych. Ta część wystawy powinna być zorganizowana z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu i elementów interaktywnych, ale bezdotykowych, jak np. wirtualna podłoga. Partnerem tej części wystawy będzie Politechnika Łódzka - prezentowane będą też osiągnięcia uczelni w zakresie opracowywania nowoczesnych tkanin" - zaznaczyła.