Świątynia Opatrzności Bożej w końcu otwarta! Zobacz jak wyglądaPropertyDesign.pl - 22-11-2016 09:02


Po ponad 15 latach od wybrania projektu i blisko 225 od złożenia obietnicy powstała Świątynia Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Za jej projekt odpowiadał zespół Wojciecha i Lecha Szymborskich.

Kościół wznoszony u zbiegu ulicy Ks. Prymasa Augusta Hlonda i alei Rzeczypospolitej w Wilanowie - oficjalne otwarcie świątyni odbyło się 11 listopada 2016 r.  Świątynia jest elementem składowym kompleksu Centrum Opatrzności Bożej, w którym zawiera się również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków. Budowla miała być realizacją Deklaracji Sejmu Czteroletniego z 5 maja 1791 roku.

Do budowy świątyni było już kilka podejść - m.in. w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Konkurs na projekt świątyni ogłoszono 9 listopada 1999 - we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. 12 kwietnia 2000 rozstrzygnięto, że pierwsze nagrody otrzymują prace trzech zespołów: Marka Budzyńskiego, Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego (pracownia JEMS Architekci) oraz zespołu Wojciecha i Lecha Szymborskich. Spośród nich prymas wybrał 22 maja projekt zgłoszony przez Marka Budzyńskiego, jednak po głosach krytyki i burzliwej dyskusji 3 listopada 2000 Fundacja Budowy Świątyni odstąpiła od realizacji projektu Budzyńskiego. Decyzję uzasadniano kosztami planowanego przedsięwzięcia.

W lipcu 2001 zarząd ogłosił drugi, zamknięty konkurs do którego zaproszono siedem zespołów architektonicznych. W warunkach konkursu znalazło się szereg szczegółowych życzeń, by – między innymi – projektowana świątynia przypominała projekt Jakuba Kubickiego z konkursu z 1791. Po kilku etapach prac konkursowych wybrano projekt zespołu Wojciecha i Lecha Szymborskich. Świątynia zaprojektowana została na planie krzyża greckiego, z czterema wejściami, zwieńczona kopułą z krzyżem. Kolejne jego przetworzenia, wynikłe z dyskusji z zarządem fundacji, doprowadziły do tego, że projekt jest modernistyczną wersją świątyni projektu Kubickiego. Tę wizję ostatecznie zrealizowano.

Koszt budowy świątyni wyniósł 220 mln zł.

fot. Archiwum Centrum Opatrzności Bożej.