Syreni Śpiew poza ewidencją zabytków?Gazeta Wyborcza/PropertyDesign.pl - 05-09-2016 13:19


Pod koniec sierpnia ogłoszono najnowszą wersję listy ewidencji zabytków. Nie ma na niej modernistycznego warszawskiego pawilonu, w który mieści się klub Syreni Śpiew.

Pawilon Syreniego Śpiewu to parterowy budynek sąsiadujący z hotelem na tyłach ulic Szarej i Rozbrat w Warszawie. Niegdyś była to część kompleksu zabudowań Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jednak w 2011 r. Sojusz Lewicy Demokratycznej wystawił hotel na sprzedaż razem z kamienicą przy Rozbrat 44. Za 35 mln zł kupiła go firma deweloperska Radius. Kamienicę odremontowała i urządziła w niej biurowiec. Nieużywany od dawna hotel razem z pawilonem chce zburzyć, stawiając na ich miejscu ekskluzywny apartamentowiec.

O zachowanie budynku walczą warszawscy aktywiści i społecznicy. Swój sprzeciw tłumaczą tym, że budynek "Syreniego Śpiewu" to przykład wysokiej klasy architektury powojennego modernizmu powstały na początku lat 70. XX wieku.

Pawilon pojawił się na ogłoszonej w kwietniu tzw. liście Krasuckiego - modernistycznych budynków planowanych do umieszczenia w ewidencji zabytków. Ale w podpisanym kilka dni temu rozporządzeniu nowelizującym ewidencję zabytków go nie ma.