×
Subskrybuj newsletter
propertydesign.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Szybsze i bardziej zrównoważone. Takie ma być planowanie przestrzenne w Polsce

  • Autor: PAP
  • 07 mar 2023 13:28
Szybsze i bardziej zrównoważone. Takie ma być planowanie przestrzenne w Polsce
Zgodnie z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpiony planem ogólnym gminy, fot. shutterstock

Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda odnosząc się do przyjętego we wtorek przez rząd projektu noweli o zagospodarowaniu przestrzennym.

REKLAMA

  • Zgodnie z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpiony planem ogólnym gminy.
  • Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
  • Zakłada on wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla całej gminy - planu ogólnego.

Resort rozwoju i technologii, które odpowiada za opracowanie nowych rozwiązań, "będzie to akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy".

Resort zapewnił, że chce uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach.

Jak wskazał minister rozwój i technologii Waldemar Buda w komunikacie przesłanym PAP, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpiony planem ogólnym gminy.

Minister dodał, że uproszczone będą procedury planistyczne, a zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy będą bardziej precyzyjne. "Udostępnimy darmowy i dostępny dla wszystkich elektroniczny Rejestr Urbanistyczny. Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone" - zaznaczył.

Według Waldemara Budy "transparentne reguły inwestowania w planie ogólnym gminy oraz sprawne opracowanie nowych i zmiany istniejących planów miejscowych, w tym pod budownictwo mieszkaniowe, to szansa na niższe ceny mieszkań również w dużych miastach".

Projekt zakłada, że plan ogólny pozwoli określić m.in: "strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych; granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy; zasady lokalizacji nowej funkcji mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne, np. szkoła podstawowa, obszar zieleni publicznej".

Według wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego, od 2026 r. każda gmina będzie zobowiązana stworzyć strategię rozwoju gminy zawierającą kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. "Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym gminy. Ustalenia planu ogólnego będą natomiast podstawą zarówno do uchwalania planów miejscowych, jak i wydawania decyzji o warunkach zabudowy" - wyjaśnił.

MRiT zwróciło uwagę, że wprowadzone zostaną zmiany dotyczące procedury planistycznej polegające m.in. na ujednoliceniu przepisów dla różnych aktów planistycznych czy wprowadzeniu trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach. "Aby wzmocnić głos społeczeństwa w procedurach planistycznych, zmodyfikowano przepisy dotyczące partycypacji społecznej, wprowadzając między innymi możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji" - dodano.

System planowania przestrzennego ma być uzupełniony o nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora. "W ten sposób będzie możliwe uchwalenie planu miejscowego oraz realizacja inwestycji przy współudziale inwestora" - podkreślono.

Projekt zakłada, że uchwalenie takiego planu miejscowego będzie możliwe po podpisaniu umowy między gminą a inwestorami, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zobowiązania inwestora do realizacji inwestycji uzupełniającej.

Według projektowanych przepisów w 2026 r. uruchomiony zostanie darmowy i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Znajdą się w nim m.in. takie informacje jak: raporty z konsultacji społecznych; decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym; rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Jak wskazało MRiT, nowe przepisy zaczną obowiązywać zasadniczo po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. "Opracowanie strategii rozwoju gminy będzie fakultatywne do 1 stycznia 2026 r., a po tym terminie będzie obowiązkowe" - dodano.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie