Ta inwestycja odmieni oblicze śródmieścia w SzczecinieUM Szczecin, www.szczecin.eu - 20-11-2020 11:57


Jak podaje Szczecin.eu, wkrótce ma zostać opublikowany przetarg na przebudowę Al. Wojska Polskiego. Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy. W ramach pierwszego powstanie m.in. "zielony salon" miasta.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne. Etap I obejmie przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej na odcinku od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej na odcinku od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. W ramach inwestycji przebudowie poddane zostaną kolidujące sieci uzbrojenia terenu, a także sygnalizacje świetlne. Powstanie nowe oświetlenie ulicznee, elementy małej architektury i fontanna. Na ulicy wprowadzony zostanie ruch uspokojony.

Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” miasta. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

O tym, jak będzie wyglądała po przebudowie najdłuższa w naszym mieście, zdecydowali sami mieszkańcy podczas licznych spotkań i konsultacji. Późniejszy konkurs architektoniczny nadał tym wyobrażeniom realny kształt. Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk.