REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

Tak będzie wyglądał woonerf we Włocławku! To projekt pracowni SAWAWA

  • Autor: PropertyDesign.pl
  • 28 lip 2021 09:29
Tak będzie wyglądał woonerf we Włocławku! To projekt pracowni SAWAWA
Pracownia SAWAWA zaprojektowała woonerf we Włocławku, fot. mat. pras.
Tak będzie wyglądał woonerf we Włocławku! To projekt pracowni SAWAWA
Tak będzie wyglądał woonerf we Włocławku! To projekt pracowni SAWAWA
Tak będzie wyglądał woonerf we Włocławku! To projekt pracowni SAWAWA
Tak będzie wyglądał woonerf we Włocławku! To projekt pracowni SAWAWA
Tak będzie wyglądał woonerf we Włocławku! To projekt pracowni SAWAWA

Ulica 3 Maja we Włocławku zostanie przebudowana na woonerf. W konkursie architektonicznym organizowanym przez miasto zwyciężyła pracownia SAWAWA.

REKLAMA

Koncepcja przebudowy przestrzeni ulicy 3-go Maja uwzględnia i podkreśla wysoką wartość tej głównej, zabytkowej przestrzeni publicznej Śródmieścia miasta, która łączy Stary Rynek z Placem Wolności. Zachowany został osiowy charakter ulicy poprzez uwzględnienie i uzupełnienie szpalerowej kompozycji zieleni oraz pozostawienie wolnej przestrzeni w centralnej części ulicy, zachowującej daleki widok na kościół farny pw. św. Jana (w dalszej części osi za Wisłą znajduje się Pomnik Obrońców Wisły 1920r.).

W koncepcji przyjęto zasadę utrzymania otwartej przestrzeni ulicy, ze wskazaniem charakterystycznych miejsc co umożliwia wyeksponowanie zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i historycznych kształtującej pierzeje ulicy. Szczególnie podkreślone zostały kamienice mieszkalne oraz ważne obiekty użyteczności publicznej położone przy wyznaczonych lokalnych placach i miejscach np. układ budynków Urzędu Miejskiego oraz Wyższej Szkoły Zawodowej.

Zgodnie z założeniami konkursu w koncepcji przyjęto rozwiązanie ulicy 3-go Maja jako woonerfu – „podwórca miejskiego”, to jest przestrzeni publicznej, w której wartości społeczne i kulturowe przeważają nad funkcjami komunikacyjnymi. Preferowane jest ukształtowanie wnętrza urbanistycznego przyjaznego dla pieszych, sprzyjającego aranżacji życia miejskiego i spotkań mieszkańców, w którym można również wygodnie poruszać się na rowerze. Kontynuowana jest natomiast wprowadzona już zasada ograniczenia dojazdu kołowego, uspokojenia ruchu oraz wyłączenia z ruchu południowego odcinka ulicy.

Zgodnie z zasadami kształtowania ciągów pieszo - jezdnych – woonerfów cała przestrzeń uliczna została dostosowana do prędkości i wygody ruchu pieszego. Piesi mają uprzywilejowany dostęp do przestrzeni przy pierzejach usługowych, przestrzeni wydzielonych wielofunkcyjnych placyków oraz centralnie położonego ciągu pomiędzy szpalerami drzew. Centrala część ulicy poszczególnych odcinków ulicy oraz placyków jest również udostępniona dla uspokojonego ruchu samochodów (jednokierunkowego) oraz ruchu rowerowego (dwukierunkowego), jednak pojazdy te powinny poruszać się wolniej i ustępować pierwszeństwa pieszym, na co wskazuje sposób urządzenia przestrzeni ulicznej.

W ciągu ulicy przewidziano pięć charakterystycznych miejsc, które będą pełniły funkcje społeczne: integracyjne, wypoczynkowe i edukacyjne. Te szczególne przestrzenie przewidziane do pełnienia funkcji lokalnych placyków rozmieszczone zostały równomiernie wzdłuż ulicy. Najważniejsze to: pieszy
odcinek ulicy od Placu Wolności do ul. Przedmiejskiej oraz strefa pomiędzy Urzędem Miasta i Państwową Uczelnią Zawodową. Wydzielone place sprzyjające integracji i aktywować społeczność lokalnej i miejskiej, mają charakter wielofunkcyjny, umożliwiający m.in. organizację imprez czy wystaw.
Pozostałe placyki i miejsca mają służyć społeczności lokalnej lub turystom poprzez wprowadzenie programu edukacyjno- kulturalnego w przestrzeń ulicy. Place i miejsca dedykowano znanym mieszkańcom Włocławka. Informacje przybliżające biografie patronów placyków zostaną umieszczone na elementach małej architektury, na każdym z placyków. Jest to również przestrzeń
przeznaczona do wypoczynku, zatrzymania się lub spotkań dla mieszkańców, wyposażona w ławki, siedziska, urządzenia do zabawy oraz zazieleniona.
Istotnym elementem wpływającym na jakość przestrzeni pieszej przyjaznej dla pieszych oraz jakość użytkowania ulicy zwłaszcza w miesiącach letnich jest zieleń. Zachowane i uzupełniane są regularne szpalery wzdłuż całej ulicy. Znaczącą zmianą kompozycji wnętrza urbanistycznego jest wytyczenie
szerokich pasów zieleni (miejscami o szerokości 5 - 6 m), które umożliwią wprowadzenie atrakcyjnych nasadzeń roślinnych poprawiając jednocześnie warunki bytowe drzew w istniejących szpalerach.

W związku z uspokojeniem i spowolnieniem ruchu kołowego oraz wprowadzeniem odcinków ruchu jednokierunkowego cała przestrzeń ulicy stanie się bardziej przyjazna dla pieszych i zacznie pełnić funkcję dużego „podwórka” w zwartej zabudowie mieszkaniowej, co jest podstawowym założeniem kształtowania woonerfu. Możliwe będzie również bezpieczne, swobodne przekraczanie pasa „jezdni” w dowolnym miejscu. Przestrzeń ulicy w naturalny sposób będzie łączyła się zarówno z przestrzeniami ulic poprzecznych, jak i z przestrzeniami podwórek wewnątrz kwartałów zabudowy. Umożliwi to aktywizację parterów usługowych i wewnątrz-kwartałowych przestrzeni prywatnych oraz lepsze wykorzystanie sieci lokalnych przestrzeni publicznych i terenów rekreacyjnych Śródmieścia.

W koncepcji przewidziano wzbogacenie formy architektonicznej mebli miejskich oraz elementów wyposażenia przestrzeni publicznych poprzez zastosowaniu przetworzonego tradycyjnego wzoru, charakterystycznego dla Włocławskiego Fajansu. Wzory zostaną umieszczone na elementach ceramicznych, wytłoczone lub grawerowane.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie