REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Tak mógłby wyglądać przebudowany plac Kossaka w Krakowie

  • Autor: PropertyDesign.pl
  • 22 gru 2021 12:18
Tak mógłby wyglądać przebudowany plac Kossaka w Krakowie
Propozycja FAV.Office przebudowy placu Kossaka w Krakowie, fot. mat. pras.
Tak mógłby wyglądać przebudowany plac Kossaka w Krakowie
Tak mógłby wyglądać przebudowany plac Kossaka w Krakowie
Tak mógłby wyglądać przebudowany plac Kossaka w Krakowie

Przedstawiamy koncepcję przebudowy placu Juliusza Kossaka w Krakowie stworzoną przez pracownię FAV.Office – Filipa Zielińskiego we współpracy z Grzegorzem Traczem. Choć projekt nie został wybrany w konkursie SARP, warto przyjrzeć się tej propozycji.

REKLAMA

Głównym motywem przewodnim koncepcji jest kontakt z naturą. Oś placu została wyznaczona w nawiązaniu do historycznej rzeki Rudawy, która 100 lat temu przepływała przez projektowany teren. Konwencjonalne projektowanie placów zostało zastąpione proekologicznym podejściem zapewniającym interakcje pomiędzy zielenią a ludźmi. Standardowe rozwiązania kształtowania rośliności na placach zwykle są przyczyną powstawania zieleni nieużytkowej. Ludzie są zwróceni plecami do trawników, krzewów oraz drzew i zmuszeni do oglądania otaczających place samochodów, ulic i niestety często zaniedbanych elewacji kamienic. W prezentowanej koncepcji to natura ma przyciągać całą uwagę wypoczywających w mieście ludzi. Schodkowe zagospodarowanie terenów zieleni kreuje w naturalny sposób wiele miejsc oraz sposobów odpoczynku i ma działanie dośrodkowe, zapraszające wszystkich użytkowników przestrzeni do interakcji.

Forma placu odzwzorowuje osie widokowe i kluczowe dla tego terenu kierunki poruszania się pieszych i rowerzystów. Plac otwiera się na ludzi i zaprasza ich do korzystania ze znajdujących się na nim terenów zielonych. Główna oś placu została wyznaczona w nawiązaniu do historycznej rzeki. Jest to również główny ciąg pieszy pomiędzy Muzeum Narodowym i Bulwarami Wiślanymi, prowadzącymi do Zamku Królewskiego. Drugorzędna oś łączy plac z terenem Kossakówki mającym pełnić rolę muzeum - w swojej formie nakierowuje i zaprasza ludzi znajdujących się na placu do odwiedzenia zabytkowego budynku i znajdujących się w nim ekspozycji. Pozostałe, mniejsze osie zapewniają sprawną komunikację placu z otaczającymi go chodnikami. Planty w ul. Retoryka mają szansę stać się ważnym ciągiem komunikacyjnym w mieście - łączą Muzeum Narodowe z Zamkiem Królewskim. W związku z tym, proponowane jest poszerzenie centralnego chodnika i zorganizowanie wielu miejsc wypoczynku w formie kieszeni otoczonych krzewami i trawnikami. Zieleń została zorganizowana w organicznej formie, nawiązującej do motywu płynącej rzeki, która znajdowała się w tym miejscu jeszcze 100 lat temu. Dodatkowo, istotne kamienice zostały zaznaczone poprzez punkty widokowe bezpośrednio z plant.

Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokosci 2.5m została zaprojektowana w zachodniej części ul. Retoryka. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu - dodatkowo ścieżka została wyniesiona i odzielona od jezdni zatopionym krawężnikiem poprawiającym komfort rowerzystów. Miejsca postojowe w ul. Retoryka zostały po obu stronach zorganizowane w układzie równoległym na pasach postojowych wydzielonych z ulicy. Parkowanie skośne uważane jest za niebezpieczne i w większości miast przestaje być dopuszczane w pasach ruchu. Geometria chodników została poprawiona w celu zmaksymalizowania ilości miejsc postojowych. W południowo-wschodnim narożniku placu został wydzielony teren pod niewielką usługę – kawiarnię, z możliwością włączenia terenów zielonych jako ogródka kawiarnianego. Obecne zagospodarowanie placu wskazuje na zapotrzebowanie na tego typu usługi, a zróżnicowane użytkowanie przestrzeni publicznej jest podstawowym warunkiem jej życia.

Zieleń wysoka odgrywa dużą rolę w gospodarowaniu przestrzeni relaksu i wypoczynku dla mieszkańców miast. Drzewa zapewniają cień i zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się chodników i ulic, co bezpośrednio zwiększa odczuwalną termperaturę w miastach. Między innymi jest to zjawisko, które przyczynia się do powstania powszechnie znanego efektu miejskiej wyspy ciepła. Wyznaczenie komfortowych miejsc do odpoczynku powinno opierać się na bezpośrednim sąsiedztwie zieleni wysokiej. Gospodarowanie wodami opadowymi zostało wpisane w krajobraz i architekturę nowoprojektowanego placu. Woda deszczowa z płyty placu została skierowana poprzez odpływy liniowe do niecki retencyjnej. Zebrana woda podnosi walory estetyczne projektowanej przestrzeni i tworzy mini ekosystem na zielonej polanie.

Posadzka placu została zaprojektowana z wykorzystaniem oprogramowania do projektowania parametrycznego. Geometria i rysunek posadzki nawiązują do motywu rzeki przepływającej przez plac. Skrypt parametryczny generuje posadzkę placu z modułów trójkątów równobocznych o boku 30cm w trzech odcieniach szarości. Skrypt definiuje podział modułów na kolory oraz ich pozycję. Najjaśniejsze moduły reprezentują płynącą wodę - ich ilość jest największa w pobliżu głównej osi placu i zmniejsza się w miarę zbliżania się do jego granic. Ponadto, skrypt w zautomatyzowany sposób generuje rysunki i oznaczenia modułów w wybranym układzie, co umożliwia w prosty sposób odwzorowanie wzoru placu na etapie realizacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie