Tkalnia - nowe centrum handlowe z historią w tlePropertydesign.pl - 20-02-2017 10:30


Na terenie dawnych zakładów włókienniczych Krusche & Ender, przy ul. Grobelnej w Pabianicach, powstanie centrum handlowo - rozrywkowe Tkalnia. Wszystko, począwszy od nazwy obiektu, a na wyglądzie budynków skończywszy, będzie nawiązywać do niezwykłej historii miejsca. Unikatowa architektura centrum wyszła spod kreski pracowni MAAi.

Budowa Tkalni może stać się kluczową inwestycją postępującej rewitalizacji Pabianic. W 2017 r., miasto Pabianice, wraz z udziałem wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, będzie tworzyć Lokalny Program Rewitalizacji. Pabianice uzyskały dotację na ten cel w konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego. Program obejmuje m.in. wykonanie analiz i określenie terenu zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej do uchwalenia.

- Budowa „Tkalni” jest przedsięwzięciem naszego prywatnego inwestora, które doskonale wpisuje się w plany rewitalizacji Pabianic. Centrum miasta i Stary Rynek z głównymi ulicami powinny koncentrować życie społeczno-gospodarcze, tętnić życiem i być atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców. Obiekt, który powstanie na terenie dawnej fabryki Kruschego - Endera nada nową funkcję terenowi poprzemysłowemu, utrzymując historyczny kontekst tego miejsca – ocenia Grzegorz Mackiewicz, Prezydent Miasta Pabianic.

- Pabianice to kolebka przemysłu włókienniczego w Polsce. Na terenie, na którym dziś tworzymy centrum handlowo – rozrywkowe niegdyś działała jedna z największych fabryk bawełny. Chcemy oddać hołd temu miejscu i wpisać je w poprzemysłową zabudowę miasta, Zależy nam na zachowaniu charakteru miejsca. Zrewitalizowane zostaną m.in. zabytkowe wieżyczki, które są jednymi z najciekawszych architektonicznych budowli w Pabianicach. Zachowany zostanie także charakterystyczny szedowy dach oraz czerwona cegła na elewacji – dodaje Adrian Majsterek, współwłaściciel spółki A&A, inwestor centrum handlowo – rozrywkowego Tkalnia.

W drugiej połowie XIX w. Pabianice z niewielkiej miejscowości przekształciły się w poważny ośrodek przemysłowy. Przemysł, a w szczególności przemysł tkacki, który zaczął się tu rozwijać, pobudził miasto do życia. W 1825 r. w Pabianicach swoje warsztaty miało sześciu fabrykantów wytwarzających materiały bawełniane i lniane. Mniej więcej na ten czas przypada powstanie zaczątków firmy Krusche & Ender, która później stała się jedną z największych i najnowocześniejszych w kraju, dysponowała 60 tysiącami wrzecion oraz tkalnią z 1900 krosnami. Po wojnie nastąpiła nacjonalizacja, wskutek czego zakłady funkcjonowały pod nazwą imienia Bojowników Rewolucji 1905 r., a później w połowie lat 70. jako Pamotex. Zatrudniające ponad 9 tys. osób fabryka była w krajowej czołówce tej branży, przestała działać na początku XXI w. Od tego momentu przez lata mieściły się w nich mniejsze i większe firmy oraz zakłady produkcyjne. Z czasem jednak zabudowania popadały w ruinę. W latach 2006/2007 nabyła je firma A&A. Teraz na tym terenie powstanie nie tylko nowoczesne centrum handlowe. Położenie w centrum miasta, między starym a nowym rynkiem, a także w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych, sprawi, że obiekt będzie nie tylko głównym punktem na handlowej mapie miasta, ale także zapewni mieszkańcom rozrywkę i pozwoli na miłe spędzenie czasu. Tkalnia będzie miała ponad 40 lokali handlowo – usługowych. Za komercjalizację odpowiada The Blue Ocean Investment Group.