To już trend. Budownictwo modułowe staje się coraz bardziej popularnePropertyDesign.pl - 14-09-2020 14:08


Budownictwo modułowe staje się coraz bardziej popularne. Z prefabrykowanych modułów można zbudować zarówno budynki wielorodzinne, jak też budynki użyteczności publicznej, m.in. przedszkola, szpitale czy domy opieki, ale także hotele w różnych standardach

To już jest stały trend - udział budynków prefabrykowanych w rynku wzrośnie do końca 2022 roku o 38 proc. Drewniane budownictwo modułowe ma jeszcze jedną wielką zaletę – jest odpowiedzią na wyzwania, które branży budowlanej stawiają zmiany klimatyczne i wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 nowe Warunki Techniczne.

Technologia przyszłości

W najbliższych latach rynek budowlany będzie musiał dostosować się do efektów zmian klimatu. Idee zrównoważonego rozwoju, którymi kierują się ustawodawcy, w tym Unia Europejska, doprowadzą do odejścia od obecnie stosowanych materiałów i praktyk. Beton i stal używane są w budownictwie od dziesięcioleci, ale ostatnie lata dowiodły, że stosowanie ich w dużych ilościach generuje ogromne szkody środowiskowe. W przypadku stali trzeba też brać pod uwagę, że z każdym rokiem zmniejszać się będą złoża węgla i żelaza, niezbędnych do jej produkcji.

- Domy modułowe na drewnianym szkielecie nie odbiegają standardem, a nawet przewyższają inne stosowane w budownictwie materiały. Nasza technologia cechuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, co sprawia, że budowle modułowe są doskonale izolowane i nie generują strat energii, a to przekłada się na realne oszczędności. Drewno, którego używamy do konstrukcji, jest też bardziej oddychającym materiałem niż np. beton, więc nie musimy martwić się o wentylację – zauważa Marta Nazarczuk, kierownik Działu Technologii, Badań i Rozwoju Unihouse SA.

Budynki z modułów o konstrukcji drewnianej są też bezpieczne pożarowo. Dowiódł tego eksperyment pożarowy, który miał miejsce 25-26 sierpnia 2020 roku w Pionkach, na terenie bazy szkoleniowej Państwowej Straży Pożarnej. Jego organizatorami byli Instytut Techniki Budowlanej oraz Państwowa Straż Pożarna.

Na potrzeby eksperymentu Unihouse SA wyprodukował dwukondygnacyjny budynek w stosowanej przez siebie technologii modułów na drewnianym szkielecie, w którym wzniecono trzy pożary wewnętrzne i dwa zewnętrzne. I naukowcy, i pożarnicy byli pozytywnie zaskoczeni tym, jak pod wpływem ognia i wysokiej temperatury zachowuje się budynek wykonany z modułów o konstrukcji drewnianej. Gdy w pomieszczeniu z pożarem temperatura maksymalna wynosiła 1160 stopni Celsjusza, w pomieszczeniu powyżej na podłodze było zaledwie 23 stopnie.

Wyniki eksperymentu niewątpliwie będą miały wpływ na zmianę przepisów prawa pozwalającego na budowę w Polsce coraz większych i wyższych budynków w technologii modułowej drewnianej. Co istotne, Ministerstwo Środowiska monitoruje ten projekt, a Rada Mieszkalnictwa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazuje, że budownictwo drewniane może być istotną częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego.