To mistrzowska rewitalizacja. W byłym gospodarstwie powstało centrum doradztwaPropertydesign.pl - 22-09-2016 14:19


Readaptacja budynków, które przestały pełnić swoje pierwotne funkcje, jest jedną z ciekawszych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju w architekturze. Spektakularnym przykładem realizacji postulatów tej idei było przekształcenie historycznych zabudowań gospodarskich holenderskiego Bocholtz w prestiżowe powierzchnie biurowe dla bankowości.

Najbardziej popularnymi trendami z nurtu „zielonej architektury” jest: wznoszenie domów niskoenergetycznych i pasywnych, użytkowanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie oddziaływania na środowisko naturalne. W spektrum zainteresowania zrównoważonego budownictwa leżą jednak także: wykorzystanie biodegradowalnych materiałów i lokalnych surowców, dbałość o kompozycję tkanki miejskiej oraz rearanżacja i ponowne zagospodarowanie obiektów, które straciły swoje dotychczasowe zastosowanie.

Choć zdarza się, że nakłady poniesione w związku ze zmianą funkcji przewyższają przewidywane koszty wyburzenia i wzniesienia nowego budynku, istnieją mocne argumenty przemawiające za rewitalizacją. Obejmują one zarówno mniej uchwytne kategorie - jak zachowanie ducha miejsca czy unikatowego wyglądu tradycyjnych materiałów - jak i wymierne korzyści dla środowiska związane z brakiem konieczności wytworzenia i transportu większości surowców. Ciekawym przypadkiem tego typu działania była renowacja i przystosowanie na potrzeby centrum doradztwa dla sektora bankowości 700-letniego kompleksu zabudowań gospodarskich w holenderskim Bocholtz.

Miejsce i klient z tradycjami

Miasteczko leży w południowej Limburgii, regionie historycznie kojarzonym z sadownictwem, w szczególności zaś z uprawą jabłoni, śliw i grusz. Choć wskutek przemian gospodarczych w rolnictwie pracuje dziś zaledwie 5 proc. osób zatrudnionych w tej prowincji, w ukształtowaniu terenu i architekturze zachowały się ślady wielowiekowych tradycji. W pewien sposób swoją działalnością nawiązuje do nich także Rabobank – podmiot, który zlecił przebudowę obiektu. Dzięki 110-letniemu doświadczeniu w sektorze agrarnym, firma z holenderskimi korzeniami wypracowała silną międzynarodową pozycję na tym rynku. Realizuje dziś liczne projekty dla rolnictwa i finansuje 85 proc. przedsiębiorstw tej branży w kraju.

Prócz specjalizacji, w swojej działalności instytucja stawia na tworzenie nowych kanałów kontaktu z klientem. W podsumowaniu aktywności za 2015 rok wymienia się między innymi takie formy dotarcia, jak „pop-up store” (tymczasowe punkty świadczenia usług), domowe wizyty konsultacyjne czy obsługa przez mobilnych asystentów. Rabobank działa również w oparciu centra doradcze, w których przedstawiciele grupy docelowych firmy mogą zasięgnąć informacji na temat adresowanych do nich usług oraz realizowanych lokalnie projektów. Jeden z tego typu ośrodków powstał w historycznych zabudowaniach Bocholtz.

– Ze względów ekologicznych, nie chcieliśmy wznosić ośrodka od podstaw, lecz wykorzystać istniejący obiekt – mówi Theo Korn, zarządca Centrum Doradczego Rabobank w Środkowo-Zachodniej Limburgii. – Bardzo ważne było dla nas również stworzenie odpowiedniej atmosfery miejsca dzięki rozwiązaniom oświetleniowym. W związku z tym, w centrum wykorzystano 150 opraw marki Trilux, spełniających wszelkie nowoczesne wymagania – dodaje Korn.

Przyszłościowe rozwiązania w historycznym gmachu

- W Centrum Doradczym w Bocholtz zastosowano rozwiązania łączące doskonałe parametry emitowanego światła z niskim zapotrzebowaniem energetycznym – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia Trilux Polska. – Wykorzystane produkty, między innymi oprawy: Lateralo Plus, Polaron IQ, Belviso i Coriflex, gwarantują wolne od efektu przykrego olśnienia i sprzyjające pracy przy komputerze światło. Charakteryzują się przy tym skutecznością świetlną przekraczającą 100 lm/W – dodaje Gronert. Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom wzorniczym, na stanowiskach roboczych uzyskano parametry zgodne z wymaganiami normatywnymi przy zachowaniu wysokiego poziomu estetyki pomieszczeń.

Efekt harmonii pomiędzy nowoczesnością a historią osiągnięto poprzez połączenie oryginalnych wapiennych murów i belkowania z surowymi szarościami, bielą, stalą i dużymi przeszkleniami. Dodatkowy efekt osiągnięto dzięki wykorzystaniu akcentującej iluminacji elewacji oraz punktowego oświetlenia umiejscowionego centralnie placu.