To oni zaprojektują nowy basen w ToruniuUM Toruń - 22-08-2016 15:20


MD Polska ze Szczecina zwyciężyła w konkursie na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich w Toruniu oraz zagospodarowanie okolicznego terenu. Jury uznało, że oferuje interesującą, urozmaiconą koncepcję przestrzenną części basenowej starając się powiązać wnętrza z zewnętrzem obiektu. Prace budowlane powinny ruszyć jesienią przyszłego roku.

Basen przy ul. Bażyńskich 9-17 w Toruniu jest funkcjonującym od lat 80-tych obiektem, pierwotnie basenem zakładów „Elana", a obecnie ogólnomiejskim. Jest to obiekt codziennie wykorzystywany przez mieszkańców Torunia, w głównej mierze mieszkańców okolicznych osiedli, uczniów, pracowników firm, czy wreszcie sportowców. Jest to jedyny basen w Toruniu z niecką o głębokości 3,85 m, pozwalającą na treningi skoków oraz organizację szkoleń nurkowania.

- Obiekt wymaga modernizacji, więc, we współpracy z SARP Oddział w Toruniu i SARP Oddział w Bydgoszczy, 29 kwietnia 2016 r. ogłoszono na nią konkurs. Jego celem było uzyskanie najlepszego koncepcyjnego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, pod względem funkcji i formy dla rozbudowy budynku basenu oraz zagospodarowania przyległego terenu na cele rekreacyjno-sportowe – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Głównym celem planowanej inwestycji jest stworzenie poprzez przebudowę, rozbudowę i ewentualnie nadbudowę nowego jakościowo obiektu w przestrzeni miasta, który będzie spełniać wszelkie współczesne wymagania stawiane przed tego typu ośrodkami. Ma to być obiekt nowoczesny technologicznie, wyposażony w nowoczesne instalacje oraz rozwiązania umożliwiające ograniczenie kosztów utrzymania budynku oraz zanieczyszczenia środowiska, między innymi w zakresie technologii uzdatniania wody, ogrzewania, wentylacji, odzysku ciepła. Zaprojektowany budynek oraz jego otoczenie powinno być przyjazne dla wszystkich użytkowników, bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.

- Konkurs poprzedziły konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział ponad 160 osób. Torunianie mieli wiele pomysłów na to, jak powinien wyglądać zmodernizowany basen i jego otoczenie – dodaje prezydent Zaleski.

Na dachu budynku torunianie chętnie widzieliby ogród, a na elewacji ściankę wspinaczkową. Ich zdaniem pływalnia powinna zachować sportowy charakter z wieżą do skoków i trybunami dla widzów. Miasto powinno jednak ją rozbudować o zjeżdżalnie, strefę saun i jacuzzi. Przy budynku miałyby powstać m.in.: wodny plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, tor rowerowy, skatepark, boisko, miejsce do grillowania, kino letnie, a wokół alejki z ławkami i ogólnodostępny parking.

Do konkursu zgłosiło się ośmiu uczestników, z czego jedno zgłoszenie nie spełniło wymagań udziału w konkursie, gdyż wpłynęło po terminie. Do 15 czerwca 2016 r. zgłoszenia zostały zweryfikowane pod kątem wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja uznała, że wszyscy uczestnicy, którzy w terminie zgłosili chęć uczestnictwa spełnili wymogi i zostaną dopuszczeni do konkursu.

Byli to: Paweł Tiepłow – Pracownia Projektowa z Warszawy, Schick Architekci sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, MD Polska sp. z o.o. ze Szczecina, Geotechnika sp. z o.o. z Torunia, GM Architekci sp. z o.o. z Bydgoszczy, AS Produkt Sebastian Pasturek z Małej Nieszawki i BUD SERWIS RDK sp. z o.o. sp. k. z Gliwic.

Uczestnicy szczegółowo oglądali obiekt. Do 21 czerwca mieli czas na zadawanie pytań dotyczących regulaminu konkursu, a do 5 sierpnia musieli złożyć gotową koncepcję.

- Sąd konkursowy zapoznał się wnikliwie ze wszystkimi pięcioma projektami nadesłanymi na konkurs. Wybór był trudny – mówi Adam Popielewski, dyrektor wydziału Architektury i Budownictwa UMT. - Zwrócono uwagę na indywidualne, często bardzo znaczne walory każdego z nich, wysoko oceniono wkład pracy wykonanej przez wszystkich uczestników. Po szczegółowym przeanalizowaniu wymogów zapisanych w regulaminie konkursu i zawartych w nim kryteriów oceny, w trzech pracach stwierdzono niezgodności z jego postanowieniami. W konsekwencji ostatecznej ocenie zdecydowano poddać jedynie dwie pozostałe prace.

Ogłoszenie wyników odbyło się 19 sierpnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży.

Pierwsze miejsce – 30 tys. zł i możliwość zaprojektowania basenu oraz jego otoczenia plus wynagrodzenie za projekt w wysokości do 750 tys. zł – przyznano firmie MD Polska ze Szczecina, a drugie - nagrodę w wysokości 20 tys. zł - Geotechnice z Torunia.

- Jesteśmy szczęśliwi, że po latach możemy wrócić do projektowania w Toruniu – stwierdza Kamilla Podkalicka, prezes zwycięskiej pracowni, która jako członek konsorcjum uczestniczyła w projektowaniu hali sportowej przy ul. Bema. – Cieszymy się, że nasze propozycje znalazły aprobatę i będziemy mogli zaprojektować obiekt, który będzie przydatny dla torunian.

Zdaniem jury zwycięska praca wyróżnia się spośród nadesłanych na konkurs najbardziej profesjonalnie potraktowanymi informacjami instalacyjnymi i technologicznymi, których znaczenie zostało mocno zaakcentowane w Regulaminie. Prezentuje najlepsze zdaniem członków sądu konkursowego rozwiązanie kompleksu szatniowego, wyjątkowe umieszczenie pomieszczeń do squasha, a także atrakcyjny układ świata saun. Oferuje interesującą, urozmaiconą koncepcję przestrzenną części basenowej, ujawniając próbę powiązania wnętrza z zewnętrzem obiektu. Zachowuje możliwości doskonalenia innych elementów w toku dalszych prac projektowych.

Z kolei koncepcja, która zdobyła II nagrodę, cechuje się najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem hali basenowej, w której wszystkie jej elementy, łącznie z basenem zewnętrznym, zostały umieszczone na jednym, wspólnym poziomie. Charakteryzują ją wysokie walory architektury bryły rozbudowanego obiektu, najlepsze powiązania przestrzenne i funkcjonalne terenu objętego z konkursem z zewnętrznym otoczeniem oraz bardzo dobra propozycja zagospodarowania jego dostępnej części.

Prace przy modernizacji basenu i otoczenia powinny ruszyć jesienią 2017 r. i potrwać 15 - 18 miesięcy.