Trasa Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej już po remonciePAP - 07-01-2021 14:06


Liczące blisko 1,2 km fragmenty torów kolejki wąskotorowej z Bytomia do Miasteczka Śląskiego wyremontowano przy wsparciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Warte ponad 830 tys. prace GZM dofinansowała kwotą blisko 770 tys. zł.

Samorząd Bytomia w ub. roku zdecydował o skierowaniu części dotacji Metropolii do inwestycji proekologicznych na zachowanie lokalnego dziedzictwa przemysłowego, atrakcji turystycznej, a jednocześnie chętnie wykorzystywanego, szczególnie w wakacje, środka transportu zbiorowego. 21-kilometrowa trasa kolejki wiedzie z Bytomia przez Tarnowskie Góry do zalewo Nakło-Chechło i Miasteczka Śląskiego.

Jak wynika z przedstawionego przez samorząd Bytomia podsumowania ubiegłorocznych prac przy kolejce, zmodernizowano wąskotorowe torowisko w okolicach stacji Bytom Karb Wąskotorowy, Bytom Północny oraz w rejonie Dąbrowy Miejskiej. Zdemontowane zostały stare podkłady i tory kolejowe, a następnie wykonano nowe podbudowy z kruszywa i położono nowe podkłady oraz tory kolejowe.

Remont łącznie 1160 metrów linii kolei wąskotorowej, której operatorem jest Stowarzyszenie Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej (SGKW), kosztował ponad 834 tys. zł. Dofinansowanie z prowadzonego przez GZM Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r. wyniosło 769 tys. zł; pozostałe 65 tys. zł pokryła gmina z budżetu miasta.

"Górnośląska Kolej Wąskotorowa to nasza jedna z największych atrakcji turystycznych w mieście i woj. śląskim. Utrzymanie jej w dobrym stanie wymaga stałych nakładów i modernizacji infrastruktury, która została wyremontowana dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu z GZM" - powiedział cytowany w informacji miasta jego prezydent Mariusz Wołosz.

Przypomniał, że oprócz remontu torów kolejowych, miasto dofinansowało w ub. roku działania SGKW kwotą blisko 399 tys. zł. W ten sposób w 2020 r. gmina Bytom wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przekazały łącznie na rzecz Stowarzyszenia ponad 1,2 mln zł.

SGKW, które jest operatorem kolejki, co roku uruchamia kursy według wakacyjnego rozkładu jazdy na trasie: Bytom - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie. Przejazdy odbywają się w weekendy. Po przedłużeniu sezonu, chętni do początku grudnia mogli korzystać ze specjalnej oferty, obejmującej obok przejazdów zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Wzdłuż trasy kolejki znajdują się też inne atrakcje: zabytkowa stacja Bytom Karb Wąskotorowy, zabytkowa elektrociepłownia w Bytomiu-Szombierkach, stary kamieniołom i rezerwat bukowy na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór, wpisane na listę UNESCO tarnogórskie podziemia pogórnicze czy zalew Nakło-Chechło.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe to najstarsza nieprzerwanie czynna kolej wąskotorowa na świecie - powstała w 1853 r. przez ponad 140 lat służyła przemysłowi, przewożąc węgiel, rudy metali, czy kamień. Gęsta sieć wąskich torów łączyła większość górnośląskich hut i kopalń, rozciągała się od Raciborza na południowym zachodzie po Szopienice na wschodzie oraz Bibielę na północy.

W najlepszych czasach sieć wąskich torów liczyła ponad 230 km i obsługiwała niemal 200 bocznic. Od 2002 r. zachowany odcinek kolei służy przewozowi turystów, a utrzymują ją samorządy, w tym miasto Bytom wraz z pasjonatami z SGKW. Bazą Stowarzyszenia jest stacja w Bytomiu-Karbiu, gdzie można zobaczyć zabytkowe parowozy i wagony, lokomotywownię, warsztaty oraz urządzenia sterowania ruchem.

W ub. roku, między 27 czerwca a 7 grudnia, pociągi SGKW przewiozły łącznie mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa ponad 19,6 tys. osób. W 2019 r. liczba przewiezionych przez SGKW podróżnych wyniosła blisko 21,3 tys. osób. Pociągi stowarzyszenia przejeżdżają łącznie co roku po kilka tysięcy kilometrów.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ je/