Trendy w budownictwie na rok 2021: zrównowaźony rozwój, bezpieczeństwo i digitalizacjaPropertyDesign.pl - 11-02-2021 11:25


Rok 2021 może być przełomowy w wielu aspektach dla branży budowlanej. Branża będzie dążyć w stronę bezpieczeństwa, zeroemisyjności, odnawialnych materiałów i źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej. Przewiduje się również wzrost znaczenia technologii informatycznych oraz dalszą digitalizację i automatyzację przemysłu.

Po burzliwym 2020, 2021 może być dobrym rokiem dla gospodarki. Nadchodzą zmiany w wielu aspektach, ale kierunek jest jasny – zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Pomóc w tym mogą materiały takie jak drewno i technologie w rodzaju prefabrykowanych modułów budowlanych.

Nowe Warunki dla budownictwa

Analitycy przewidują, że w 2021 nastąpią znaczące zmiany w sektorze budowlanym. Większość kształtowała się od kilku lat, ale niektóre wymusiła pandemia COVID-19. Jedną z najważniejszych zmian było wejście w życie 1 stycznia 2021 roku Warunków Technicznych 2021. Zawierają one wytyczne odnośnie warunków, które powinny spełniać nowopowstałe budowle.
Jednym z najistotniejszych zapisów jest obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną – w wypadku domów jednorodzinnych wartość zmniejszono do 70 kWh/m2·rok[1], co jest jasnym sygnałem, że ustawodawcy dążą w stronę zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Firmy budowalne będą musiały łączyć ze sobą wymagania klientów z minimalnym wpływ na środowisko. W związku z tym wzrośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii i materiałów.

Odnawialne źródła i materiały

Widać wyraźnie, że Unia Europejska zmierza w stronę neutralności klimatycznej, co przekłada się na wzrost udziału energii odnawialnej – w 2019 roku zaspokajała on 19,7% końcowej konsumpcji; choć prym w odnawialnych źródłach wiodą wiatr i woda, najszybciej rozwijającym się sektorem jest energetyka solarna[2]. Zwłaszcza pozyskiwanie energii ze słońca rysuje perspektywy przed rynkiem budowlanym i można się spodziewać, że rosnąć będzie ilość inwestycji z panelami fotowoltaicznymi jako źródłem energii.

Jednym z największych wyzwań najbliższych lat będzie znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych, więc wzrośnie popularność i ranga drewna jako materiału budowlanego. Badania przeprowadzone przez Europejski Instytut Leśnictwa pokazują, że użycie tony drewna zamiast tony innych materiałów pozwala zredukować emisję CO2 o dwie tony[3]. Oprócz tego, że jest odnawialnym surowcem, pozwala również zmniejszyć zapotrzebowanie na energię – cement czy stal zużywają jej znacznie więcej.

Moduły i prefabrykaty szansą na przyszłość

– Kolejnym trendem, który zyska w nadchodzących latach, jest budownictwo oparte na technologii modułowej – mówi Roman Jakubowski, członek zarządu Unihouse S.A. – Cenowo jest porównywalne z tradycyjnym sposobem budowania, ale koszty środowiskowe są znacznie mniejsze. Moduły budowlane opierają się na drewnianym szkielecie, co czyni z nich ekologiczne rozwiązanie, bez straty jakości i komfortu.

Można spodziewać się wzrostu zainteresowania technologią modułową oraz szeroko pojętą prefabrykacją. Pozwalają one ograniczać wpływ na środowisko, ale też zmniejszają koszty inwestycji. Przewiduje się, że z dalszym rozwojem technologii moduły budowlane staną się równie bezpieczne i efektywne energetycznie co tradycyjne budownictwo. Sektor cały czas rośnie i najprawdopodobniej w 2025 roku osiągnie wartość 108,8 miliarda dolarów[4].

Dalsza informatyzacja sektora budowlanego

Można być pewnym, że nadchodzące lata przyniosą dalszy rozwój technologii informatycznych w sektorze budowlanym. Komputerowo sterowane maszyny są już używane w wielu działach budownictwa, między innymi w fabrykach produkujących moduły budowlane, ale otwierają się przed nimi nowe możliwości. Analitycy przewidują, że zarówno w kolejnych latach upowszechni się sztuczna inteligencja w budownictwie; pozwoli ona zoptymalizować procesy na każdym etapie, od projektu, przez dystrybucję, po wykonanie[5].

Perspektywy rysują się też przed big data – każda inwestycja budowlana generuje duże ilości danych, od podstawowych takich jak temperatura czy ciśnienie na placu budowy, po dane biometryczne pracowników; ich analiza może pomóc zoptymalizować proces budowy, jak również ułatwić projektowanie kolejnych inwestycji.

Częstsze staną się drony. Mogą być one użyte do transportu materiałów (zwłaszcza w wielokondygnacyjnych budynkach), jak również do kontrolowania stanu technicznego budowy. Pozwalają również na zmapowanie całej inwestycji, co można wykorzystać w implementacji VR.
Wirtualna rzeczywistość w budownictwie może nieść korzyści zarówno wykonawcom – pozwala bowiem na bezpieczne projektowanie – ale także klientom, którzy będą mogli rozeznać się w budynku bez wychodzenia z domu. VR z wykorzystaniem modelowania 3D pozwala szybko i sprawnie rozwiązywać problemy na placu budowy[6].

Jak widać, 2021 rok może być przełomowy w wielu aspektach dla branży budowlanej. Po burzliwym, choć stabilnym dla sektora budowlanego 2020, wszyscy patrzą na nadchodzący rok z nadzieję i optymizmem. Branża będzie dążyć w stronę bezpieczeństwa, zeroemisyjności, odnawialnych materiałów i źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej. Przewiduje się również wzrost znaczenia technologii informatycznych oraz dalszą digitalizację i automatyzację przemysłu.

Przypisy:

[1] www.instalacjebudowlane.pl/10838-33-68-standard-wt-2021--wymagania-warunki-techniczne.html

[2] ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics

[3] efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi_hurmekoski_wood_construction_2017_0.pdf

[4] www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/modular-construction-market-11812894.html

[5] www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Artificial-intelligence-in-the-construction-industry.html

[6] bim360resources.autodesk.com/connect-construct/3-ways-virtual-reality-in-construction-is-shaping-the-industry