Trwa odnowa ul. Włókienniczej w ŁodziUM Łódź - 28-02-2020 11:21


Trzy kamienice w Łodzi odzyskują blask. Za kilka miesięcy wprowadzą się do nich pierwsi lokatorzy i ocenią efekty remontów w ramach rewitalizacji ul. Włókienniczej. W sumie na liczącej tylko 313 metrów ulicy powstanie przedszkole, plac zabaw, komfortowe mieszkania, parking, zielone podwórka i przyjazna sąsiedzka przestrzeń.

Do 2022 roku na ulicy Włókienniczej zostanie wyremontowanych 13 kamienic. Ulica będzie miała formę woonerfu bez wyznaczonego przedziału między jezdnią a chodnikiem. Zostanie ona wyłożona kostką kamienną o różnorodnych barwach, mającą tworzyć główną kompozycję artystyczną. Od fasad budynku po obu stronach ulicy ma zostać wyznaczony pas tylko dla ruchu pieszego o szerokości 2 m. Na pozostałej części drogi ma odbywać się ograniczony ruch samochodowy - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Przy ulicy powstaną: atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw, zainstalowana zostanie "zielona ściana" na konstrukcji. Zamontowanych zostanie: 20  stojaków rowerowych, 34 ławki uliczne, 9 ławek betonowych, 15 koszy ulicznych, 11 słupów oświetleniowych oraz fontanna mgiełkowa.

- Efekty remontu w kamienicach przy ulicy Włókienniczej pod numerami 12, 14 i 16 są już widoczne. Rozpoczęły się prace wykończeniowe związane z instalacją elektryczną,  ściany są otynkowane, postawiliśmy już ścianki gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach. Trwają prace związane z kładzeniem płytek na podłogach i na ścianach – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Otoczenie kamienic też ulegnie zmianie. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z płyt oraz kostki kamiennej. Na podwórku powstają przyjazne miejsca do zabaw dziecięcych i sąsiedzkich spotkań – dodaje Jerzy Klemm, dyrektor ds. technicznych, firma Budomal

Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na ogrodzeniu powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Nie zabraknie budek lęgowych dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.