Trwają prace nad gliwickim centrum przesiadkowymPAP - 09-04-2021 09:23


Inwestycje związane z budową gliwickiego centrum przesiadkowego powodują utrudnienia na okolicznych ulicach. W czwartek miasto ogłosiło zmianę organizacji dojazdu do głównego dworca kolejowego i zamknięcie jednej z sąsiednich ulic.

Centrum przesiadkowe, nazywane też Zachodnią Bramą Metropolii, zlokalizowano na dawnych terenach kolejowych po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego. Skomunikowane z głównymi ulicami Tarnogórską i Toszecką ma łączyć kolej, autobusy miejskie, regionalne i międzynarodowe, a także parkingi dla samochodów i rowerów.

Centrum przesiadkowe ma być częścią modernizowanego w Gliwicach systemu komunikacyjnego, którego drugim kluczowym elementem jest otwarty w grudniu 2016 r., po remoncie, gliwicki dworzec kolejowy. Po południowej części dworca przebudowane zostaną okoliczne ulice, m.in. przelotowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Plac Piastów, będący dotąd węzłem autobusów miejskich.

Wszystkie nowe części inwestycji już powstają i powinny być gotowe do końca 2022 r. Umowę na budowę w ciągu dwóch lat centrum przesiadkowego miasto podpisało w sierpniu ub. roku. Zasadnicze prace wykonywane są na terenie przyszłego centrum przesiadkowego oraz przy ulicach Tarnogórskiej i Toszeckiej. Z tego względu m.in. na ul. Tarnogórskiej wprowadzono ruch jednokierunkowy.

Towarzyszącą głównej inwestycji przebudowę kilku ulic lub ich fragmentów w ścisłym centrum Gliwic zakontraktowano pod koniec grudnia ub. roku. Wykonawca rozpoczął prace na początku marca br. od ul. Na Piasku, na której do końca kwietnia obowiązuje zakaz ruchu - z wyjątkiem dojazdu i dojścia do posesji oraz siedzib firm; nie ma też możliwości parkowania.

W czwartek w biuletynie gliwickiego magistratu podano, że tego dnia wdrożono tymczasową organizację ruchu na ul. Okopowej i w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego z ul. Zwycięstwa, łącznie z dojazdem do dworca PKP. Ul. Okopową, a także wlot na dworzec kolejowy zamknięto, natomiast na istniejącym wylocie z dworca wprowadzono ruch dwukierunkowy.

W tym rejonie ul. Okopowa zostanie rozbudowana i połączona z pętlą autobusową linii A4 przy placu dworcowym. Na ul. Na Piasku powstaną miejsca postojowe - zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie. Na placu Piastów docelowy ruch będzie się odbywał jednokierunkowo wokół wyspy centralnej oraz wyspy peronowej.

Na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego powstaną buspasy, wyspy separacyjne z azylami dla przechodniów i ścieżka pieszo-rowerowa łącząca plac dworcowy z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Fragment ul. Zwycięstwa zyska wykończenie z granitowej kostki. Zniknie dawne torowisko, po zlikwidowanych w mieście kilka lat temu tramwajach, a jezdnia zostanie zwężona.

Na terenie całej inwestycji powstaną nowe chodniki z ułatwieniami dla osób niedowidzących i drogi pieszo-rowerowe. Projekt zakłada wprowadzenie możliwie dużej ilości zieleni. Plac przed dworcem kolejowym zyska jednolitą nawierzchnię z granitowych płyt - z fontanną w formie lustra wody z pojedynczymi wodotryskami i ławkami.

Gliwice przygotowywały budowę centrum przesiadkowego od kilku lat. W listopadzie 2019 r. miasto otrzymało 129,5 mln dotacji do zasadniczej części inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Za blisko 184 mln zł brutto centrum przesiadkowe buduje konsorcjum Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Przebudowę układu komunikacyjnego po południowej stronie linii kolejowej finansuje w całości z własnego budżetu - te roboty za ponad 41 mln zł wykonuje spółka Eurovia Polska.