Trwają prace projektowe dla dworca w WejherowiePropertydesign.pl - 08-05-2017 09:53


Ruszyły prace projektowe modernizacji dworca w Wejherowie wraz z terenem przyległym. Firmą odpowiedzialną za zadanie jest konsorcjum firm BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski oraz BBC Best Building Consultants.

Głównym celem planowanej inwestycji jest jak najlepsze dostosowanie dworców do potrzeb pasażera i zapewnienie najwyższych standardów obsługi. Kompleksowa przebudowa obiektu oznacza gruntowną modernizację wnętrza, elewacji i dachu budynku oraz wymianę wszystkich instalacji,  okien i drzwi. Ponadto uporządkowany zostanie teren przyległy dworca. Ze względu na zabytkowy charakter budynku, wszystkie prace będą konsultowane z konserwatorem.

Modernizacja dworca realizowana jest przy ścisłej współpracy z władzami powiatowymi i miejskimi. Inwestycja wpisuje się w szerszy projekt Gminy, która planuje w bezpośrednim otoczeniu obiektu stworzyć węzeł komunikacyjny. Warto też wspomnieć, że w ramach podpisanego listu intencyjnego samorządowcy planują ulokowanie na terenie dworca pomieszczeń na cele Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W ramach inwestycji planuje się zagospodarowanie I piętra i poddasza dworca z przeznaczeniem powierzchni na cele kulturalne i edukacyjne, w tym na sale wystaw czasowych, miejsce spotkań i konferencji.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to IV kw. 2017 r.