Trwają prace rewitalizacyjne na skwerze w gdańskim ChełmieGdańsk.pl - 11-01-2021 11:33


Już wiosną mieszkańcy Chełmu będą mogli spędzać wolny czas na odnowionym skwerze znajdującym się w starszej części dzielnicy, podaje Gdansk.pl.

Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Najpierw zdemontowano stare urządzenia zabawowe. Później wykonano korytowanie gruntu pod nowe nawierzchnie, na których zamontowane zostaną elementy zabawowe i ławki. Wytyczono i wykonano także część nowych ścieżek spacerowych.

W ramach prowadzonej inwestycji teren ten przede wszystkim zostanie uporządkowany. Na zielonym placu utworzone zostaną alejki spacerowe, ustawione ławki i kosze na śmieci. By bezpieczniej było tu także po zmroku, zamontowany zostanie monitoring i oświetlenie. W ramach inwestycji zdecydowano także o doposażeniu istniejących w tym miejscu placu zabaw i siłowni "pod chmurką". Projekt rewitalizacyjny przewiduje również budowę fontanny, ale ta zrealizowana zostanie w późniejszym terminie.

Wykonawcą robót jest firma Trakt Sp.z.o.o. sp.k. Realizacja inwestycji pochłonie blisko 1,1 mln złotych. Prace powinny zakończyć się w marcu 2021 r.

Projekt ten dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace prowadzone są w ramach działań rewitalizacyjnych, którymi objęto w sumie cztery dzielnice Gdańska. Planami rewitalizacyjnymi objęto również budynek przy ul. Styp-Rekowskiego 16.