Tylko dobra architektura w mieście? Gdańsk ma na to pomysłUM Gdańsk - 03-03-2016 14:22


W Gdańsku powołano specjalny zespół do spraw kształtowania i koordynacji działań na rzecz polityki ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. To szansa, aby w mieście powstawała dobrej jakości architektura.

W Gdańsku powołano „zespół do spraw kształtowania i koordynacji działań na rzecz polityki ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do znaczących zamierzeń inwestycyjnych na terenie miasta Gdańska”. To nazwa robocza, pod którą kryje się czworo dyrektorów miejskich jednostek: dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej oraz prezes Zarządu Gdańskie Melioracje - informuje oficjalny portal miejski Gdańska.

- Zespół powołano, żeby móc wcześniej niż na etapie pozwolenia na budowę, bo już na etapie koncepcji pozyskiwać informacje o zamierzeniach inwestora i podejmować z nim rozmowy. Służyć będzie temu wymiana informacji między naszymi jednostkami i przygotowywanie opinii, czy przedstawiona przez inwestora koncepcja zagospodarowania terenu wpisuje się w ład przestrzenny i została dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy – mówi Andrzej Duch, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Jak informuje oficjalny portal miejski Gdańska, zadaniem zespołu będzie więc kształtowanie i koordynacja działań na rzecz polityki ładu przestrzennego. Szczególnie w odniesieniu do większych inwestycji oraz tych lokalizowanych w prestiżowych i eksponowanych miejscach. To tam gestorzy uzbrojenia podziemnego (GIWK, Melioracje Gdańskie oraz ZDiZ) żądać będą na etapie wydawania warunków technicznych, koncepcji programowo-przestrzennej przedstawiającej planowane zamierzenie.