Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu nada nowe życie Starej PapierniUM Poznan, www.poznan.pl - 04-11-2020 09:51


Radni zgodzili się na udzielenie Uniwersytetowi Artystycznemu 99 proc. bonifikaty od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste i opłat rocznych za teren po byłej fabryce papieru przy ul. Szyperskiej, podaje Poznan.pl. W budynku mogłyby działać m.in. laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP czy zaplecze dla pracowni projektowych: mebli, designu, ubioru i scenografii.

Poznańscy radni udzielili Uniwersytetowi Artystycznemu 99 proc. bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i od opłat rocznych za tę nieruchomość. Jej przekazanie w użytkowanie wieczyste pozytywnie oceniła również Rada Osiedla Stare Miasto, podkreślając konieczność zabezpieczenia m.in. interesów lokalnej społeczności.

Bonifikata została udzielona pod konkretnymi warunkami. Najważniejsze z nich mówią, że uniwersytet musi użytkować nieruchomość na cele naukowe i badawczo-rozwojowe, niezwiązane z działalnością zarobkową. Powinien też przebudować lub rozbudować istniejące budynki dawnej fabryki papieru i zmienić ich sposób użytkowania na cele usług nauki.

Obiekt będzie mógł stanowić bazę dla unikatowego w skali kraju Uczelnianego Centrum Cyfrowego, dającego możliwość współpracy z przemysłem, zwłaszcza meblarskim, architektoniczno-budowlanym, opakowań czy gier komputerowych. Mogłyby w nim działać m.in. modelarnia technologii nowych i tradycyjnych, laboratorium Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP, laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP czy zaplecza dla pracowni projektowych: mebla, designu, ubioru i scenografii.

W sierpniu ubiegłego roku uniwersytet przedstawił również koncepcję zagospodarowania terenu dla tej nieruchomości. Według koncepcji w obiekcie miałaby powstać uczelniana prototypownia wraz z dostępną przestrzenią ekspozycyjną, służącą prowadzeniu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w zakresie wzornictwa.