Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu stał się magazynem i centrum dystrybucyjnym środków ochrony indywidualnejPAP - 15-04-2020 16:15


W Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu powstał magazyn i centrum dystrybucyjne środków ochrony indywidualnej - to wspólne przedsięwzięcie uczelni, oraz osób zaangażowanych w akcję #koronazglowy.pl.

"Cieszymy się, że mogliśmy pomóc udostępniając część naszej przestrzeni i stworzyć takie centrum. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że znaleźli się wolontariusze, którzy chcą włączyć się w akcję" - podkreślił rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Wojciech Hora.

"Każda pomoc w walce z koronawirusem jest na wagę złota, dlatego bez wahania odpowiedzieliśmy na prośbę Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i ludzi z akcji koronazglowy.pl. Przestrzegamy przy tym reżimu sanitarnego. Mamy akceptację Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na otwarcie takiego centrum w budynku naszej uczelni" - dodał.

Jak tłumaczył PAP rzecznik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Artur Adamczak, magazyn i centrum dystrybucji, które mieścić się będzie w Atrium UAP składa się z 3 obszarów - sortowani, planowania oraz wstępnej obróbki materiału.

"Magazyn posiada śluzę rozdzieloną na strefy wyjścia i wejścia z podwójnymi drzwiami automatycznymi. Jest tam stanowisko do samopomiaru temperatury, rejestracji czasu pracy oraz pobierania środków ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy są od siebie oddzielone przynajmniej dwumetrowymi przerwami oraz wyposażone w dyspensery ze środkiem dezynfekcyjnym o zawartości 70 proc. alkoholu. W obszarze śluzy wyjścia będą składane pakiety, które następnie będą odbierane przez kurierów. Wolontariusze będą pracować na dwie zmiany po cztery godziny, w grupach które nie będą się mieszać" - zaznaczył.

Dodał, że w centrum przygotowane są także stanowiska do produkcji przyłbic ochronnych oraz szycia maseczek ochronnych.

Magazyn i centrum dystrybucji będą czynne od poniedziałku do piątku. Pracować w nim będą przeszkoleni wolontariusze, którzy będą sortować i przygotowywać pakiety ze środkami ochrony indywidualnej dla wielkopolskich placówek medycznych. W razie potrzeby centrum będzie mogło działać także w soboty.

Koordynator akcji koronazglowy.pl Piotr Kalkowski podkreślił, że wolontariusze biorący udział w przedsięwzięciu przeszli wcześniej szkolenie.

"Są zapewnione środki ochrony. Każdy z wolontariuszy będzie pracował w maseczce ochronnej, rękawiczkach. Są płyny dezynfekujące oraz punkt pomiaru temperatury przy wejściu do sali, w której będzie odbywało się przygotowywanie pakietów. Cieszymy się, że oprócz tego miejsca na UAP-ie, pracownicy uczelni szyją także maseczki ochronne i są drukowane przyłbice. W sumie tych maseczek na razie ma powstać 2 000 sztuk. Zostało już także wydrukowanych pierwszych 10 przyłbic" - wskazał.

Powstanie magazynu i centrum dystrybucyjnego środków ochrony indywidualnej to wspólne przedsięwzięcie uczelni oraz osób zaangażowanych w akcję #koronazglowy.pl - powstałej z inicjatywy lekarzy oraz studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy udziale Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.