W 2020 r. rozpocznie się remont Teatru Dramatycznego w BiałymstokuPAP - 07-01-2020 10:32


Od remontu dachu zacznie się w 2020 r. gruntowna modernizacja gmachu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - zapowiada dyrekcja placówki.

W 2020 r. będą prowadzone intensywne prace przygotowawcze do gruntownego remontu wnętrza teatru.

"Musimy przede wszystkim zabezpieczyć dach, to już będzie część remontu. Trzeba wyremontować dach, bo on chyba nigdy nie był tak naprawdę gruntownie remontowany, to wszystko było łatane" - podkreśla dyrektor teatru Dramatycznego Piotr Półtorak.

Dodaje przy tym, że ponieważ główny remont odbywać się będzie we wnętrzu budynku, dlatego bezpieczny dach jest na początku tych prac kluczowy, jest - jak to określił - "podstawą".

Dyrektor poinformował, że plan zakłada, by w całym 2020 r. spektakle w teatrze mogły się jeszcze odbywać normalnie, zgodnie z repertuarem. Trwają już jednak rozmowy z innymi placówkami o tym, gdzie teatr mógłby wystawiać swoje spektakle, gdy remont się rozpocznie. "Mam nadzieję, że ten gruntowny remont - z zamknięciem scen - potrwa maksymalnie dwa lata, ale to są moje nadzieje" - powiedział dziennikarzom Piotr Półtorak.

Zaznaczył, że ze względów organizacyjnych teatr chciałby wybrać nie za dużo takich miejsc. Pod uwagę brana jest na przykład Opera i Filharmonia Podlaska czy kino Ton w Białymstoku. "Przestrzenie są, tylko trzeba to będzie wszystko logistycznie spiąć, bo grać jest gdzie, ale żeby to zrobić z sensem, to trzeba nad tym popracować" - dodaje Półtorak.

Pierwsze pieniądze na remont teatru zabezpieczył już samorząd województwa podlaskiego; teatr jest placówką podległą temu samorządowi. W budżecie województwa jest na ten cel ok. 4 mln zł (cała kwota na Teatr Dramatyczny na 2020 r. w budżecie województwa to 9,5 mln zł). Teatr stara się o kolejne środki na modernizację z tzw. funduszy norweskich. W grę wchodzi kwota 15 mln zł.

Piotr Półtorak podkreśla, że właśnie od ilości pieniędzy będzie zależała skala i zakres remontu. Przypomniał, że kosztorys pełnej modernizacji teatru to ponad 40 mln zł. Tłumaczy, że projekt remontu - obok stricte prac budowlanych - obejmuje także wymianę czy instalację urządzeń technicznych do obsługi sceny i można to planować w zależności od kwot posiadanych na remont.

"Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby ten budynek stał się przystosowany do obecnych czasów" - podkreśla Piotr Półtorak. Wskazuje, że remont obejmie i prace przy kanalizacji, wszystkie instalacje techniczne, wymianę tynków, obiekt będzie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. "To będzie w środku nowy budynek" - mówi.

Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. "Bo to (budynek teatru) jest perła XX-lecia międzywojennego, więc tu nie można za dużo ingerować" - podkreśla Piotr Półtorak.

W 2019 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki obchodził 75-lecie istnienia (jego początki to Teatr Wojewódzki, który powstał we wrześniu 1944 r.) Początki gmachu teatru sięgają 1933 r. teatr mieści się w dawnym Domu Ludowym im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Budowa tego obiektu zakończyła się w 1938 r.