W Brwinowie powstanie centrum opiekuńczo-mieszkaniowePAP - 28-04-2021 09:53


W Brwinowie powstanie centrum opiekuńczo-mieszkaniowe dla niepełnosprawnych. Budynek centrum wraz z otoczeniem zostanie przystosowany do potrzeb osób mających ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i będzie się składał dwóch części: dziennej i mieszkalnej.

Podpisanie umowy odbyło się we wtorek podczas wideokonferencji zorganizowanej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podkreślał, że niepełnosprawni są pełnoprawnymi obywatelami, którzy mają prawo do uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach o charakterze społecznym, gospodarczym, edukacyjnym bądź kulturalnym. "Powinni mieć także równy dostęp do zdrowia i rehabilitacji" - dodał wojewoda. Zaznaczył jednocześnie, że centra opiekuńczo - mieszkalne podchodzą do tych kwestii w sposób nowatorski.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne, które powstanie w Brwinowie, stanowić będzie pierwszy etap większej inwestycji, w skład której wejdzie również budowa Zespołu Placówek Wsparcia, w tym Zakładu Aktywizacji Zawodowej oraz Domu Pomocy Społecznej.

W pruszkowskim centrum znajdzie opiekę 30 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. 22 osoby, będą mogły korzystać z pobytu dziennego w wymiarze ośmiu godzin dziennie, natomiast kolejne osiem osób otrzyma możliwość całodobowego zamieszkiwania przez siedem dni w tygodniu.

Budynek centrum wraz z otoczeniem zostanie przystosowany do potrzeb osób mających ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i będzie się składał dwóch części. W części dziennej znajdą się m.in. sale zajęć dziennych oraz sale treningowe, a także pomieszczenia dla personelu, salon, kuchnia, szatnia, łazienki i pomieszczenia techniczne.

Z kolei w części mieszkalnej znajdować się będzie sześciu pomieszczeń całodobowego pobytu, w tym cztery jednoosobowe z łazienką oraz dwa pomieszczenia dwuosobowe. Kadrę centrum będzie tworzył zespół 28 specjalistów.

Jak zaznaczano podczas podpisywania umowy, głównym celem tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie dodatkowej usługi - tj. zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Powiat pruszkowski na utworzenie powiatowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brwinowie otrzymał 2 783 850,00 zł (2,7 mln zł) dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego. Umowa zawarta została w ramach rządowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Do tej pory pozytywną rekomendację ministra rodziny i polityki społecznej na środki finansowe z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" uzyskało pięć jednostek samorządowych z województwa mazowieckiego: powiat mławski, powiat wołomiński, powiat lipski, gmina Zaręby Kościelne i powiat radomski. (PAP)

Autorka: Daria Kania

dka/ robs/