W centrum Poznania zamiast parkingu powstaną biurowce i osiedleUM Poznań - www.poznan.pl - 16-09-2020 09:29


Międzynarodowe Targi Poznańskie sprzedały teren pomiędzy ulicami Matejki, Grunwaldzką i Ułańską. Na liczącej ponad 5,5 ha działce w centrum miasta już wkrótce będą mogły powstać nowe mieszkania i biurowce. Koncepcję stworzyła pracownia CDF Architekci.

Przetarg odbył się we wtorek, 15 września. Tagi ustaliły cenę wywoławczą na 114 mln zł, a zwycięzca przetargu - spółka BPI Real Estate Poland z siedzibą w Warszawie zaoferowała pół miliona zł więcej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jaki we wrześniu 2019 roku przyjęli poznańscy radni, na terenie sprzedanej przez MTP działki mogą powstać budynki mieszkalne, liczące maksymalnie pięć kondygnacji. Dopuszczalna jest też nieco niższa zabudowa usługowa. Tylko w wyznaczonych strefach możliwe są wyższe budynki, ale i one mogą mieć najwyżej do 7 kondygnacji. W planie wyznaczono też drogi oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Spółka, która kupiła działkę, dostanie również projekt osiedla, jakie mogłoby powstać na tym terenie. Koncepcję stworzyła na zlecenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pracownia CDF Architekci. Projekt zakłada przede wszystkim budynki mieszkalne i biurowce, proponuje również hotel przy ul. Grunwaldzkiej.