W Gdańsku powstanie park leśnywww.gdansk.pl - 17-08-2020 10:39


Rozpoczyna się remont schodów na Wroniej Górce, informuje portal Gdansk.pl. Docelowo powstanie tutaj park leśny.

Rusza pierwszy etap zagospodarowania terenów leśnych na Wroniej Górce. Docelowo okolica zostanie uporządkowana i powstanie tam park z wykorzystaniem istniejącej już zieleni. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną również schody przy ul. Wroniej - wykonana zostanie nowa nawierzchnia, zamontowane poręcze, a odnowione zostaną istniejące kamienne murki. Na górnym placu pojawi się mała architektura, wykonane zostaną także ścieżki gliniasto-żwirowe.

Remont schodów to element I etapu inwestycji realizowanej w ramach programu „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania zieleni w mieście”. Docelowo na terenie Wroniej Górki powstanie leśny park z wykorzystaniem i zachowaniem istniejącej tam zieleni i walorów przyrodniczych miejsca.

Prace potrwają do końca roku 2020.