W Łodzi pojawiły się pierwsze miejskie poidełkaUM Łódź - 25-03-2020 12:24


Przy ulicy Ogrodowej w Łodzi zainstalowany został jeden z pierwszych miejskich zdrojów ulicznych. Gdzie w tym roku pojawią się kolejne poidełka w przestrzeni publicznej?

Miasto Łódź od kilku lat promuje ideę udostępniania wody mieszkańcom.  Na ulicy Piotrkowskiej dostępne są cztery ujęcia wody pitnej. Zdroje wody dostępne są również na terenie zieleńca przy ulicy Junackiej i w parku Podolskim.

Deweloperzy biurowców, projektując nowe budynki, planują montaż urządzeń do picia wody z sieci wodociągowej. Tak jest np. przy biurowcu Nowa Fabryczna, gdzie zdrój na wodę stanął przy parkingu dla rowerzystów. Zdroje z łódzką wodą znajdziemy między innymi w siedzibach spółek i firm np. Ikea Łódź, MPK czy Atlas Arenie.

Kolejny zdrój wody stanął w centrum Łodzi przy ulicy Ogrodowej.

- Przy ulicy Ogrodowej stanął już zdrój wody pitnej (poidełko) uruchamiany przyciskiem. Jest to jeden z pierwszych miejskich zdrojów w centrum Łodzi. Zdroje wody pitnej pojawią się jeszcze w tym roku w pasażu łączącym ul. Legionów 25 z Ogrodową 20 i Gdańską 8. Przebicie ma być kolejną przestrzenią w tej okolicy, która ułatwi mieszkańcom komunikację i podniesie komfort ich życia. Będzie to pasaż wykorzystywany przede wszystkim przez pieszych i rowerzystów - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. 

W marcu tego roku zakończy się przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od ulicy Gdańskiej do skrzyżowania z ulicą Zachodnią. Wzdłuż nowej jezdni ul. Ogrodowej pojawiły się nowe chodniki przyjazne dla osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Staną na nich 24 ławki i 16 stojaków rowerowych. Wyremontowany odcinek obejmie miejski monitoring. 

Przy chodnikach zostały wydzielone miejsca z trawą, bylinami i niskimi krzewami. Zieleń będzie nawadniana za pomocą automatycznego systemu.