W Toruniu ruszył program "Moje Podwórko". Do podziału 150 tys. złotychwww.torun.pl - 13-01-2020 12:46


Ruszył nabór wniosków w ramach Programu „Moje Podwórko”, podaje portal miejski torun.pl. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na nowe place zabaw, ławki, zieleń, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont nawierzchni.

W ramach Programu "Moje Podwórko" wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele terenów przy nieruchomościach położonych na obszarze Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta i Podgórza (tereny te objęte są rewitalizacją) mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich inwestycji.

Poziom dofinansowania będzie zależny od rodzaju prac, które zróżnicowano na:
- prace dotyczące urządzenia miejsc rekreacji i zabaw dla dzieci, nasadzenia nowej i uporządkowania istniejącej zieleni, tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji (50% dofinansowania ich wartości)
- prace dotyczące likwidacji barier architektonicznych w dostępie do terenu przyległego do nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz uporządkowania infrastruktury podziemnej i wymiany nawierzchni (70% dofinansowania ich wartości).

Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy może zostać przyznane w łącznej kwocie brutto nie wyższej niż 30 tys. zł. Z kolei jeżeli o wsparcie ubiega się kilku właścicieli lub kilka wspólnot, wówczas kwota ta nie może przekroczyć 50 tys. zł. brutto. Do podziału jest 150 tys. złotych. Programem "Moje Podwórko" mogą być objęte tereny przyległe do budynków, które zostały oddane do użytkowania przed 1989 rokiem.