W Zawierciu otwarto galerię sztuki w zrewitalizowanej łaźniPAP - 01-09-2020 16:12


Galerię sztuki otworzyły władze Zawiercia w budynku dawnej miejskiej łaźni na historycznym osiedlu robotniczym. Obiekt ma prezentować m.in. sztukę współczesną, a także szkła użytkowe z tamtejszej upadłej huty.

Jak poinformował we wtorek naczelnik wydziału komunikacji społecznej zawierciańskiego magistratu Patryk Drabek, tego dnia galeria Stara Łaźnia została otwarta dla zwiedzających. Będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 12-17. Zwiedzanie będzie bezpłatne. Obecnie, ze względów sanitarno-epidemiologicznych, w tym samym czasie w budynku będzie mogło przebywać 5 zwiedzających.

Galerię przygotowano m.in. pod kątem umieszczenia w niej obrazów nieżyjącego, związanego z Zawierciem honorowego obywatela tego miasta, malarza, rzeźbiarza i ceramika Leszka Dutki. Przez kilka lat były one wystawiane w miejscowej Galerii Muzealnej Leszka Dutki. W styczniu ub. roku została ona zamknięta, a zbiory trafiły do magazynów Miejskiego Ośrodka Kultury.

W Galerii Stara Łaźnia w Zawierciu będzie można zobaczyć sztukę współczesną - dzieła malarskie, rysunki, grafikę, rzeźbę, a także fotografię artystyczną i reportażową oraz szkło użytkowe i ceramikę użytkową - przede wszystkim eksponaty z dawnej wzorcowni upadłej zawierciańskiej Huty Szkła Gospodarczego.

Część z nich została wykupiona przez Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu, a część przez władze Zawiercia. Miasto nawiązało współpracę z sosnowieckim muzeum pod kątem wymiany i wypożyczania eksponatów, wspólnego organizowania wystaw czy pomocy merytorycznej i prowadzenia spotkań autorskich.

Pod kątem prezentacji malarstwa i grafiki, ale też form przestrzennych - szkła użytkowego, szkła artystycznego, niewielkich rzeźb, tkanin i prac wymagających stabilnej podstawy montowanej na ścianie - w galerii zastosowano nowatorski system wystawienniczy. Opiera się on o system punktów montażowych w ścianach, różnego rodzaju wsporniki z zawiesiami, półki montowane na ścianach oraz tła.

"Uniknęliśmy przy tym zastosowania klasycznego systemu do prezentacji, a więc linek zwieszanych ze ściany lub sufitu, który ograniczałby możliwości wystawiennicze do prezentacji głównie płaskich prac" - zaznaczyła cytowana przez Drabka projektantka aranżacji galerii Karolina Kindler-Skowronek.

Budynek galerii Stara Łaźnia znajduje się przy ul. Bohaterów Westerplatte 2, w obrębie osiedla robotniczego, które powstało na przełomie XIX i XX w. przy nieistniejącej przędzalni bawełny Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (stąd nazwa osiedla TAZ).

Do wartego ok. 3,8 mln zł projektu remontu i adaptacji dawnej łaźni pod kątem nowych funkcji miejscowy samorząd pozyskał blisko 2,8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, a także ponad 0,3 mln zł z budżetu państwa.

Przygotowując ten i inne projekty unijne dot. rejonu osiedla TAZ władze Zawiercia zwracały uwagę na kontekst nagromadzenia tam problemów społecznych i przestrzennych (duża liczba budynków wymagających remontu i ogrzewanych węglem, niska jakość przestrzeni publicznych oraz sąsiedztwo terenów przemysłowych), wpływających m.in. na jakość życia mieszkańców.

Stąd potrzeba działań w sferze społecznej i przestrzennej, które zaktywizowałyby i integrowały lokalną społeczność. Są one prowadzone - przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w oparciu o mi.in. zrewitalizowany Pałacyk Szymańskiego, zabytkową willę dawnego dyrektora Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie Stanisława Szymańskiego.

Obiekt ten stał się bazą do przedsięwzięć spajających mieszkańców osiedla dzięki dotacji otrzymanej przez miasto z listy rezerwowej konkursu dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Prace w Pałacyku Szymańskiego, określone jako "I etap" prac na osiedlu, przeprowadzono w projekcie za 0,7 mln zł; przy dotacji ZIT 0,5 mln zł). Zakończono je w sierpniu ub. roku.

Ze śląskiego RPO miasto zdobyło też wsparcie na pokrycie kosztów modernizacji dwóch dawnych budynków mieszkalnych. Jeden z nich, przy ul. Bohaterów Westerplatte 4, jest przekształcany na spółdzielnię socjalną. Pod kątem świetlicy środowiskowej prowadzony jest remont sąsiedniego budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi.

Budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22 dotyczył projekt urządzenia tam klubu seniora oraz mieszkań wspomaganych i chronionych - w projekcie o wartości ponad 5 mln zł, przy unijnym wsparciu blisko 3 mln zł. Uroczyste otwarcie, połączone z Letnim Festynem Rodzinnym, odbyło się w ostatni piątek.