Warszawa organizuje spacery po wyremontowanych zabytkachUM Warszawa, um.warszawa.pl - 21-09-2020 11:22


Jak informuje portal Um.warszawa.pl, w roku dwóch jubileuszy – 75. rocznicy odbudowy Warszawy i 40-lecia wpisu Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, miasto zaprasza na „Warszawskie Konserwacje” – spacery, podczas których będzie można obejrzeć odbudowane po wojnie kamienice na Starówce.

Spacery podczas „Warszawskich Konserwacji” mają na celu zarówno pokazanie podniesienia z ruin staromiejskich kamienic, jak i zaprezentowanie efektów wybranych remontów konserwatorskich dotowanych przez stolicę, jakie były prowadzone w latach 2015-2018.

Prace budowlane na Starówce po wojnie pełną parą ruszyły w 1953 r. i trwały do 1966 r. Projekt odbudowy zakładał rekonstrukcję kamienic w szacie z XVI do XVIII wieku z zachowaniem ocalałych oryginalnych reliktów. Pozostawiono późnośredniowieczną siatkę ulic z placykami i rynkiem oraz pierścieniem murów miejskich. Wykorzystano przedwojenne inwentaryzacje konserwatorskie, a także np. pejzaże miejskie Canaletta. Budowniczowie dostosowali wnętrza kamienic do wymogów współczesnych. Konserwatorzy, artyści malarze czy studenci ASP pozostawili po sobie ślad, zwłaszcza na fasadach domów. Nawiązując do historycznego wystroju wprowadzili kolorowe tynki, malowidła, dekoracje sgraffito, detale architektoniczne.

Obecnie od kilkunastu lat na Starym Mieście trwają remonty, które przywracają dobrą kondycję oraz urodę kamienic z okresu odbudowy. Prace prowadzone są na zlecenie wspólnot mieszkaniowych, które na ten cel otrzymują dofinansowanie od m.st. Warszawy. Średnio dotacje pokrywają od 40 do 80 procent kosztów remontu. Naprawiane są dachy, fundamenty, piwnice – to wpływa na poprawę stanu technicznego budynków. Jednak najbardziej widowiskowy efekt mają remonty elewacji. Dzięki badaniom stratygraficznym przywracana jest powojenna kolorystyka fasad, konserwowane są malowidła i dekoracje sgraffito.

Wydarzenie odbędzie się 26 września, na ul. Wąski Dunaj 1/3 o godz. 10.00 (I grupa) i godz. 13.00 (II grupa). 

Spotkania odbędą się z udziałem stołecznego konserwatora zabytków oraz przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych.

Na spacery zapisywać się można za pomocą formularza dostępnego na stronie UM Warszawa.