Warszawa rozpoczyna remont drewniaka Burkego. Budynek zyska nową funkcję?UM Warszawa - 15-05-2020 13:30


Wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwany remont ratunkowy drewnianej oficyny przy ul. Kawęczyńskiej 26, który da szansę na ocalenie zabytku. Aktualnie budynek jest przeznaczony na cele mieszkalne, jednak z uwagi na jego charakter i wyjątkowość rozważana jest przez miasto adaptacja drewniaka do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych.

Miasto otrzymało 100 tys. zł dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która pokryje niemal połowę kosztów, pozostałe poniesie stolica.

Przewidziany remont jest remontem ratunkowym najbardziej zagrożonych i zdegradowanych fragmentów budynku - drewnianej konstrukcji skrajnych jego części. Ponadto, zakłada przemurowanie i zabezpieczenie kominów, które grożą zawaleniem oraz wykonanie tymczasowego pokrycia dachu i remont części fundamentów. Wszystko po to, by ocalić budynek.

Następne etapy prac przewidują naprawę drewnianej konstrukcji środkowej części  budynku wraz ze wzmocnieniem i izolacją fundamentów oraz przemurowaniem dwóch środkowych kominów. W planach są też remont i prace konserwatorskie elewacji wraz ze snycerką (drewniane zdobienia) i stolarką (drewniane elementy ścian, okna, drzwi). W dalszej kolejności nastąpi wymiana więźby dachowej nad całym budynkiem z wykorzystaniem historycznego drewna oraz położenie nowego pokrycia dachu, a także wykończenie wnętrz wraz z konserwacją drewnianych klatek schodowych. 

Planowane prace pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia dla budynku i będą stanowiły początek kompleksowego remontu całego obiektu. Aktualnie budynek jest przeznaczony na cele mieszkalne, jednak z uwagi na jego charakter i wyjątkowość rozważamy adaptację drewniaka do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych.

Ostatni taki świadek historii

Drewniana oficyna przy ul. Kawęczyńskiej 26 jest unikatem we współczesnym krajobrazie kulturowym Pragi, ponieważ stanowi relikt drewnianej zabudowy Pragi-Północ. Budynek został wybudowany około 1890 r. przez Edmunda Burkego. Posiada unikatowe drewniane zdobienia, świadczące o kunszcie i sprawności miejscowych warsztatów ciesielskich. W chwili obecnej jest jedynym zachowanym drewnianym budynkiem na Pradze-Północ, który zachował niezmienioną formę i bryłę od przeszło 120 lat. 

Budynek spełnia bardzo ważną rolę w podtrzymaniu i wzmacnianiu tożsamości lokalnej. Stanowi świadectwo historycznego rozwoju Pragi, jest obowiązkowym punktem wycieczek po dzielnicy. 

Warszawa w przyszłym roku będzie się starać o kolejne dotacje u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.