Wielkie plany inwestycyjne w Ustce. Władze chcą przebudować promenadę nadmorskąUM Ustka - ustka.pl - 08-10-2020 15:18


Ustka przygotowuje się do przebudowy i nowego zagospodarowania jednej ze swoich wizytówek - promenady nadmorskiej. Władze miasta chcą zlikwidować chaos komunikacyjny i poprawić estetykę wizualną tego miejsca poprzez przyjęcie jednolitych rozwiązań architektonicznych.

Władze Ustki przygotowały wstępne założenia inwestycji . Ogłoszono również zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego (badań rynkowych) dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce”. Ustka chce w ten sposób pozyskać informacje niezbędne do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PPP. W postępowaniu tym wybiorą partnera prywatnego, z którym zrealizują przedsięwzięcie w formule PPP - podaje oficjalny portal miejski Ustki.

Zakres przebudowy promenady obejmuje obszar od placu z fontanną, poprzez park i parking przy ul. Beniowskiego, promenadę górną, ulicę Limanowskiego, Park Chopina, aż do ławeczki Ireny Kwiatkowskiej. Wstępne założenia są maksymalne, zakładają bowiem powstanie nowego mola i podziemnego parkingu, które dostępne będą z ulicy Żeromskiego. Koncepcja ta ma jednak bardzo ogólny charakter, a jej szczegóły będą ustalane w dalszym postępowaniu. Zakres projektu może zostać ograniczony po rozmowach z potencjalnymi partnerami prywatnymi, konkursie architektonicznym oraz uzgodnieniach z Urzędem Morskim w Gdyni.

Miasto chce rozwiązać problemy, które występują obecnie na promenadzie. Przede wszystkim zlikwidować chaos komunikacyjny, szczególnie w zakresie nieprzerwanej ścieżki rowerowej. Chcą także poprawić estetykę wizualną tego miejsca poprzez przyjęcie jednolitych rozwiązań architektonicznych. Celem jest też uporządkowanie funkcji, jakie pełnią poszczególne obszary promenady, tak aby jasno rozgraniczyć obszary handlu, gastronomii czy wypoczynku.