Wiemy, kto zdobył muzealnego "Oskara" 2015PAP - 23-05-2016 16:31


Muzeum Śląskie w Katowicach i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otrzymały po dwa muzealne "Oskary" - Sybille w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2015. Nagrodę otrzymało m.in. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie za konserwację i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem.

W tym roku Sybille wręczono po raz 36. Nagrody przyznano w 11 kategoriach - "wystawy sztuki", "wystawy historyczne i archeologiczne", "wystawy etnograficzne", "wystawy przyrodnicze i techniczne", "przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej", "edukacja", "konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury", "digitalizacja i nowe technologie", "projekty naukowo-badawcze", "publikacje" i "inwestycje". Przyznano również Grand Prix, nagrodę główną.

Jak przypomnieli organizatorzy konkursu, jego celem jest nagradzanie osób i instytucji, zasłużonych dla pielęgnowania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. "Świat muzeów to świat bazy, fundamentów, na których kreujemy sens współczesności" - powiedział podczas poniedziałkowej uroczystości w Sali Redutowej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej dyrektor placówki Waldemar Dąbrowski.

Odczytano także list od wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. "Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń konkursowych - a w tym roku było ich aż 264 - możemy mówić o niezwykłej popularności tego wspaniałego przedsięwzięcia, jak również o szlachetnym duchu rywalizacji muzeów polskich, który zrodził się dzięki konkursowi" - napisał Gliński.

"Jakość nadesłanych zgłoszeń stanowi asumpt do jednoznacznie pozytywnej oceny polskiego muzealnictwa, które śmiało wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, nie ustępując w swojej pracy muzeom zagranicznym. Zaangażowanie muzealników przekłada się na wzrastające zainteresowanie społeczeństwa, które coraz częściej postrzega muzea jako nowoczesne ośrodki kultury, oferujące kompleksową usługę na najwyższym merytorycznym poziomie. Wyjątkowo cieszy, widoczna także w zgłoszeniach konkursowych, aktywność edukacyjna muzeów, będących w swej istocie nie tylko inwestycją w przyszłość szeroko pojętej kultury narodowej, ale także wychowaniem swojej potencjalnej, jakże wdzięcznej, publiczności" - podkreślił minister kultury.

W kategorii "wystawa sztuki" jury nagrodziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za wystawę "Andrzej Wróblewski: Recto/ Verso. 1948-49, 1956-57"; wyróżnienia przypadły Muzeum Narodowemu w Krakowie za wystawę "Olga Boznańska (1865-1940)", Muzeum Narodowemu w Warszawie za "Skarby z kraju Chopina. Sztuka polska XV-XX wieku" oraz Muzeum Okręgowemu w Suwałkach za ekspozycję "Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków".

Statuetkę Sybilli - zaprojektowaną przez Annę Bujak - za "wystawy historyczne i archeologiczne" otrzymało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za "Spór o odbudowę". Wyróżnienia przyznano Muzeum Emigracji w Gdyni (Wystawa stała) oraz Muzeum Narodowemu w Warszawie ("Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum rodziny Zofii Chomętowskiej").

Nagrodę za "wystawy etnograficzne" otrzymało Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie za "Izbę przyjęć rzeczy biednych. Re_Kolekcje z Kantora". Wyróżnienie otrzymało Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, za wystawę "Instrumenty… zobaczyć i usłyszeć tradycję". W kategorii "wystawy przyrodnicze i techniczne" nagrodę przyznano Muzeum Okręgowemu w Toruniu za wystawę stałą w Muzeum Toruńskiego Piernika.

Za wystawę stałą w warszawskim Muzeum Katyńskim nagrodę w kategorii "przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej" otrzymało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wyróżniono Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (za "W ukryciu. Tematyczny cykl wirtualnych wystaw upamiętniających historie ratowania Żydów podczas Zagłady") oraz Muzeum Powstania Warszawskiego (za projekt "Zachowajmy ich w pamięci").

Jury pod przewodnictwem dr hab. Piotra Korduby (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) przyznało nagrodę w dziedzinie edukacji Muzeum Miasta Gdyni za projekt "Otwarta Dzielnica". Wyróżniono Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie za projekt "Szkoła widzenia", Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za "Sekret Enigmy" oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za "O niepodległości dla najmłodszych".

W dziedzinie konserwacji i ochrony dziedzictwa kultury nie przyznano wyróżnień. Nagrodę otrzymało Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie za konserwację i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem. Głównych nagród nie przyznano natomiast w kategoriach "digitalizacja i nowe technologie". Wyróżnieniami podzieliły się Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (za "Wykaz legionistów polskich 1914-1918 - gamifikacja") i Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (za multimedialny przewodnik po muzeum).

W kategorii "projekty naukowo-badawcze" jury wyróżniło Muzeum Historii Polski w Warszawie (za "BazHum-pełnotekstową bazę polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych") oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (za "Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku").

W dziedzinie "publikacje" wyróżniono Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ("Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog"), Muzeum Narodowe w Krakowie ("Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 r.") oraz Muzeum Powstania Warszawskiego (za "Architekturki. Powojenne budynki warszawskie"). Nagrodę główną przyznano Muzeum Sztuki w Łodzie za monografię "Muzeum Sztuki w Łodzi".

W dziedzinie inwestycji jury wyróżniło Muzeum Narodowe w Poznaniu za rewaloryzację i modernizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie za budowę pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy. Nagrodę główną otrzymało Muzeum Śląskie za budowę Muzeum Śląskiego w Katowicach. Placówka otrzymała także Grand Prix konkursu.