Witosa Point - spojrzenie na projekt okiem architektaPropertyDesign.pl - 30-12-2016 12:53


Arkadiusz Wróblewski z pracowni 4am Architekci, która zaprojektowała biurowiec Witosa Point, opowiada o ideach które stały za koncepcją nowego biurowca powstającego w Warszawie.

Nowy obiekt powstanie u zbiegu ulic Idzikowskiego i Sobieskiego w Warszawie. Za projekt Witosa Point odpowiada pracownia 4am Architekci.   

- Bryła budynku wpisuje się w obrys działki kształtem przypominającym formę żagla. Składa się ona z dwóch kubatur: "cokołowej" oraz "korpusu głównego" - wyjaśnia Arkadiusz Wróblewski z pracowni 4am Architekci. -  Dzięki nietypowej bryle budynku i płytkim traktom wszystkie powierzchnie biurowe mają duży dostęp do światła dziennego, świeżego powietrza oraz widoku na otaczający, nieprzesłonięty innymi budynkami krajobraz - mówi projektant.

"Cokół" Witosa Point ma wysokość jednej kondygnacji w północnej strefie oraz wysokość dwóch kondygnacji w strefie południowej i zachodniej.

- Jego obrys jest pochodną zapisów MPZP w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ul. Idzikowskiego i al. Witosa oraz możliwości wynikających z odległości do granic działek sąsiednich a także wymogów minimalnej powierzchni biologicznie czynnej- wyjaśnia Arkadiusz Wróblewski.

Z kolei "Korpus" to część o wysokości 4-5 kondygnacji. Jest zbudowany na planie żagla, a jego bryła, poczynając od elewacji po stronie zachodniej, ma szerokość ponad 27 m elewacji i zwęża się ku części północno-wschodniej osiągając tam ok. 6 m. W części południowo-wschodniej "korpus" ma charakterystyczne podcięcie od spodu, akcentujące wejście do budynku.

- W bryle budynku wprowadzono zasadę zróżnicowania materiałowego i kolorystycznego "cokołu" i "korpusu". Obie części będą kontrastowały względem siebie. Część "cokołowa" będzie w kolorystyce ciemnej, "korpus" natomiast w jasnej (odcienia szarości, aluminium anodowane). Doprecyzowanie ostatecznych, kolorów elewacji nastąpi na etapie projektu wykonawczego - mówi architekt.

Bardzo atrakcyjną formę będzie miała elewacja obiektu w części korpusu została podzielona wertykalnie stalowymi belkami w kolorze grafitu, wyznaczającymi podział kondygnacji. Jak zauważa architekt: w pasach kondygnacyjnych zaprojektowano kompozycję, która składa się z elementów ortogonalnych o rozstawie osiowym 135cm – okien (135cm x 214cm), pasów ciemniejszych i pasów jaśniejszych, odpowiednio z większą i mniejszą perforacją.

- Charakterystycznym motywem elewacji jest moduł składający się z trzech elementów: pasa jasnego, okna i pasa ciemnego (zawsze po prawej stronie okna). Układ modułów tworzy nieregularny układ mozaikowy, a odstępy pomiędzy modułami są regulowane pasami okiennymi oraz pasami jaśniejszej blachy - mówi Wróblewski.

Z kolei na poziomie „cokołu” elewacja została podzielona w pionie na przemian ciemnymi pasami pełnych ścian z rzeźbieniami i przeziernymi pasami ślusarki okiennej. Podstawowy moduł elewacji, podobnie jak moduł „korpusu” ma szerokość 135 cm. Co ciekawe - liczba modułów pełnych i przeziernych jest zmienna w zależności od funkcji wnętrza budynku i kompozycji elewacji.

- Elementy ciemniejsze -pełne, są elementami dekoracyjnymi. To prefabrykowane płyty ze szlifowanego betonu architektonicznego barwionego w masie, z wyciśniętym w materiale indywidualnie zaprojektowanym reliefem - mówi architekt..

Realizacja biurowca jest obecnie na etapie robót przy fundamentach. Prace biegną zgodnie z harmonogramem. Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, wylewanej, płytowo-słupowej z usztywniającymi ścianami klatek schodowych. Termin zakończenia budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na luty 2018 roku.

Stołeczna firma Totalbud została generalnym wykonawcą warszawskiego ośmiokondygnacyjnego biurowca. Inwestorem jest firma Todan Development sp. z o. o. Idzikowskiego Investment s.k.a. Budynek zaprojektowała  Powierzchnia zabudowy wyniesie 1273 m². Biurowiec stanie na czterech działkach inwestycyjnych o łącznej powierzchni 2615 m².   Nowy biurowiec na warszawskim Mokotowie będzie miał sześć kondygnacji nadziemnych o łącznej wysokość 21,8 m.