REKLAMA
PARTNER PORTALU partner portalu
×

Szukaj w serwisie

Władze Warszawy walczą z Lex Developer. Lokalne standardy urbanistyczne przyjęte

  • Autor: UM Warszawa
  • 31 sie 2018 12:47
fot. pixabay.com

30 sierpnia warszawscy radni przyjęli lokalne standardy urbanistyczne na terenie stolicy. To kluczowy krok w kierunku ograniczenia negatywnych skutków ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

REKLAMA

Lex Developer to potoczna nazwa ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, która weszła w życie 22 sierpnia 2018 r. Ustawa, w założeniu, ma uprościć realizację inwestycji, niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wprowadzenie Lex Deweloper to pójście na skróty w bardzo wrażliwym obszarze jakim jest urządzanie naszych miast. Intencją tych przepisów było przyspieszenie budowy mieszkań, tymczasem Warszawa jest dzisiaj wiodącym rynkiem budowy mieszkań nie tylko w kraju, ale również wśród europejskich miast. Co piąte mieszkanie w stolicy powstało w kadencji prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. W 2017 roku powstała ich rekordowa liczba - ponad 18 tys. – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

Negatywne skutki specustawy najsilniej mogą odczuć mieszkańcy istniejących już osiedli mieszkaniowych, również centralnie położonych, które na mocy nowego prawa można byłoby dogęszczać zabudowując podwórka czy skwery – nawet wbrew skonsultowanym społecznie planom miejscowym. 

Nowe przepisy i zasady rozpatrywania wniosków kierowanych przez deweloperów utrudnią lub wręcz uniemożliwią społeczną kontrolę procesu planowania polskich miast. Ustawa przewiduje ekstremalnie krótkie terminy na procedowanie wpływających wniosków - 3 dni na sprawdzenie kompletności i publikację, 21 dni na zbieranie uwag, 60-90 dni na podjęcie ostatecznej uchwały przez Radę miasta. Przyjęcie rozwiązań przewidzianych w ustawie budzi w wielu środowiskach realne obawy o zachowanie ładu przestrzennego, standardy partycypacji społecznej i utrzymania zakazu zabudowy na terenach zieleni lub zaplanowanych już rezerwach na usługi publiczne.

Wszystkie wnioski będą procedowane w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w celu prowadzenia jednolitej polityki przestrzennej miasta, z poszanowaniem istniejących aktów planistycznych. Wnioski wraz załącznikami, zgodnie z przepisami ustawy, będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia strony i składania uwag.

Lokalne standardy urbanistyczne

Zapisy ustawy umożliwiają, jednak w ściśle określonym zakresie, ograniczenie pola działania Lex Developer przez uchwalenie lokalnych standardów urbanistycznych. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zleciła przygotowanie standardów, dlatego też m.st. Warszawa, jako jedno z pierwszych w Polsce, skierowało pod obrady Rady projekt uchwały w sprawie ich określenia.

Standardy te dotyczą przede wszystkim wysokości obiektów, dostępności szkół i przedszkoli, dostępu do infrastruktury, odległości od obiektów publicznych czy zieleni, standardów parkingowych, etc. Przyjęta przez Radę Warszawy uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i jako akt prawa miejscowego będzie bezwzględnie wiążąca dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców i pomoże chronić miasto przed konsekwencjami niekontrolowanej zabudowy, nieuwzględniającej warszawskiej tożsamości i potrzeb mieszkańców.

- Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych usług, miejsc pracy i możliwości spędzania wolnego czasu, blisko domu. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej strukturze z siecią centrów dzielnicowych i lokalnych - tłumaczy cel uchwalenia standardów Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie