Wspólna inwestycja miasta i PKP PLK w KielcachPropertyDesign.pl - 25-08-2020 14:08


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podpisały porozumienie dotyczące koordynacji i realizacji inwestycji na terenie stacji Kielce. Spółka planuje modernizację stacji, z kolei miasto Kielce - budowę parkingu nad torami.

Porozumienie określa zasady współpracy między podmiotami. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu zawierającego opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wspólnej inwestycji. Dokument określi szczegóły planowanych prac w rejonie stacji i umożliwi realizację kolejnych etapów inwestycji przez PLK i miasto. 

– Przebudowa stacji Kielce to ważna inwestycja dla mieszkańców miasta i regionu, która podniesie komfort podróżowania koleją. Porozumienie jest ważnym etapem w drodze do realizacji inwestycji. W województwie świętokrzyskim z efektów prac na kolejowych szlakach – nowych peronów, korzystają pasażerowie na trasie Skarżysko-Kamienna – Starachowice oraz Kielce – Częstochowa – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Efektem planowanej modernizacji stacji Kielce będzie wygodny, lepszy dostęp do pociągów dla podróżnych. Trzy perony w stolicy województwa świętokrzyskiego zastąpią nowe i lepiej wyposażone. Dojście na perony będzie możliwe tak jak dotychczas poprzez zlokalizowane w środkowej części stacji przejście tunelowe. W trakcie inwestycji zostanie ono przebudowane, w tym dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się dzięki zabudowie wind. Planowana modernizacja stacji obejmie również przebudowę torów i sieci trakcyjnej. Nad torami zaprojektowane zostaną miejsca postojowe dla samochodów.

Przebudowa torów i peronów na stacji, po przygotowaniu projektu, jest planowana w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027. Przebudowa stacji Kielce będzie inwestycją komplementarną do planowanej modernizacji linii Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów.