Wyniki konserwacji cmentarza Łyczakowskiego w internecie. Można znaleźć ciekawe informacje o twórcach rzeźbPAP - 29-10-2020 12:30


Fundacja Dziedzictwa Kulturowego na nowej stronie opublikowała wyniki wieloletniej inwentaryzacji oraz prac konserwatorskich przeprowadzanych na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Baza zawiera ponad 8 tys. rekordów. Na stronie można znaleźć też informacje o twórcach łyczakowskich rzeźb.

Na polskiej i ukraińskiej stronie internetowej: www.cmentarzlyczakowski.pl oraz www.lychakivcemetery.org opublikowano wyniki wieloletniej inwentaryzacji oraz prac konserwatorskich przeprowadzanych na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej i Dyrekcją Cmentarza Łyczakowskiego zaprezentowali stronę internetową zawierającą m.in. bazę danych nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

"Mimo że prace inwentaryzacyjne ciągle trwają, zgromadzona baza zawiera już ponad 8000 rekordów. Będzie ona stale uzupełniana o wyniki kolejnych etapów inwentaryzacji. Obecnie baza nie zawiera danych dotyczących najstarszej części cmentarza, co związane jest z koniecznością pozyskania praw autorskich do wytworzonych wcześniej materiałów inwentaryzacyjnych. Dane te będą sukcesywnie uzupełniane. W związku z prowadzonymi w ostatnich latach szeroko zakrojonymi pracami porządkowymi, prowadzonymi zarówno przez dyrekcję cmentarza, jak i przez polskie organizacje społeczne, odnalezionych zostało także kilkadziesiąt nieznanych wcześniej nagrobków, one również będą sukcesywnie dodawane do bazy" - poinformowała PAP Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

"Mimo iż baza nie jest kompletna uznaliśmy, że najwyższy już czas udostępnić to co udało się zinwentaryzować. Sytuacja pandemiczna powoduje, że możliwości odwiedzenia cmentarza są mocno ograniczone, dlatego prezentujemy wyniki badań obejmujących na razie ponad 80 proc. terenu cmentarza" - poinformował Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Michał Laszczkowski.

Na stronie można znaleźć też informacje o kilkunastu najważniejszych twórcach łyczakowskich rzeźb, zarówno polskich jak i ukraińskich czy niemieckich. Poświęcono im odrębne artykuły. Poznamy więc sylwetki Antoniego i Jana Schimserów, Parysa Filippiego, Juliana Markowskiego, ale także rzeźbiarzy XX-wiecznych - Zygmunta Kurczyńskiego i Teodozji Bryż.

Strona prezentuje też efekty prac konserwatorskich prowadzonych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2008 roku. W latach 2008-2012 prace prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, a od 2013 r. prowadzi je Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Prace konserwatorskie wykonują trzy polsko-ukraińskie zespoły w ramach polsko-ukraińskiego projektu wspólne dziedzictwo. Profesjonalnej konserwacji poddano już ponad 150 pomników nagrobnych o wysokich wartościach artystycznych lub historycznych.

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie jest ważny dla wielu narodów tworzących niegdyś wielokulturową mozaikę dawnego Lwowa. W ostatnich latach polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowało prowadzone przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej prace inwentaryzacyjne cmentarza. W szczególności inwentaryzowane były nagrobki sprzed 1945 roku.

Cmentarz Łyczakowski to najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa założona w 1786 roku. Jest jedną z najważniejszych nekropolii dla polskiej kultury i historii. Rozciąga się na 40 hektarach pagórków we wschodniej części miasta. Szereg znajdujących się tam nagrobków i kaplic to wybitne dzieła sztuki polskiej i ukraińskiej z XIX i XX w.