Z Sopotu znikają kolejne reklamy. Wszystko dzięki uchwale krajobrazowejUM Sopot - 28-01-2020 13:33


Od 2018 roku w Sopocie, jako jedna z pierwszych uchwał w kraju, obowiązuje uchwała dotycząca zasad i warunków usytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, zwana potocznie uchwałą krajobrazową. Wprowadzenie bardzo konkretnych zapisów i kar za ich ewentualne złamanie, spowodowywało, że miasto Sopot jest wolne od nielegalnych i szpecących reklam, zasłaniających piękno miasta.

Na terenie miasta Sopotu obowiązują przepisy uchwały Nr XXXIX/521/2018  Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zwane dalej uchwałą krajobrazową.

W czerwcu ubiegłego roku upłynął okres dostosowawczy dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, innych niż szyldy. Od tego czasu tablice i urządzenia reklamowe usytuowane na terenie miasta Sopotu muszą spełniać przepisy sopockiej  uchwały krajobrazowej. Sukcesywnie Miasto jest oczyszczane z reklam i banerów.

- Dotychczasowe działania podjęte w walce z chaosem reklamowym w ramach uchwały krajobrazowej, przyniosły w Sopocie wymierne korzyści. Jeszcze we wrześniu wzdłuż najważniejszego ciągu komunikacyjnego – alei Niepodległości, zniknęły banery wielkoformatowe, co w znacznym stopniu uatrakcyjniło panoramę tej ulic oraz odsłoniło zabytkowe elewacje kamienic. A reklamy nie tylko zasłaniały kamienice ale także niszczyły i degradowały ściany budynków – podkreśla wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski. 

Z przestrzeni miasta znikają kolejne reklamy.

- Jako samorząd, który podjął uchwałę  w 2018r., z dzisiejszej perspektywy możemy stwierdzić, że jest to narzędzie, które spowodowało w przestrzeni miasta  zauważalne zmiany. Zniknęły wielkoformatowe banery ze ścian kamienic widocznych z głównej ulicy miasta, zarówno małe firmy jak i znani przedsiębiorcy gotowi są do zmian swoich identyfikacji wizualnych i rozumieją konieczność tych zmian. Nowe reklamy powstają tylko i wyłącznie w zgodzie z  zapisami uchwały.  W efekcie tych działań znika chaos reklamowy. Proces porządkowania przestrzeni daleki jest jeszcze od zakończenia, niemniej  jednak  wizualna jakość stworzyła  nowe standardy estetyczne  i podniosła  porzeczkę w myśleniu o krajobrazie  miasta – dodaje wiceprezydent M. Skwierawski.

Z uwagi na to, że od 7 czerwca 2020r. wszystkie szyldy na terenie kurortu muszą spełniać przepisy uchwały krajobrazowej, zachęcamy przedsiębiorców, korzystających z tej formy swojej reklamy, do kontaktu się z Plastykiem Miejskim, w celu ustalenia, czy dany szyld spełnia stawiane mu w uchwale krajobrazowej wymagania. W razie ich niespełnienia, Plastyk wskaże, co należy zrobić, aby dany szyld dostosować do prawa miejscowego.

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy zamierzają umieścić nową reklamę w Sopocie przypominamy, że należy podjąć kroki w przypadku umieszczania reklamy zarówno w pasie drogowym dróg publicznych, jak i poza nim. Wsparciem może być procedura jak umieścić reklamę w Sopocie, którą przesyłamy w załączniku.

Sopockie dobre praktyki reklamowe mogą być zagrożone, a wypracowane dobre  rozwiązania, mogą trafić do kosza.

- Niepokoją nas prace nad kolejną  reformą  systemu planowania przestrzennego.   Z projektu  ustawy  prawo o planowaniu przestrzennym, przygotowanego  przez  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynika, że wygasną zapisy uchwał krajobrazowych przygotowanych przez samorządy, a regulacje będą mogły się  znaleźć w planach miejscowych jak dawniej. W projekcie jednak  brak szeregu rozwiązań, które pozwolą  skutecznie realizować założone cele. Może to oznaczać powrót do dotychczasowego  nieładu  i anarchii,   skasuje dotychczasowe osiągnięcia  i spowoduje,  że włożona w przygotowanie uchwał   kilkuletnia praca  samorządów trafi do kosza – podsumowuje wiceprezydent Marcin Skwierawski.