Za pół roku w Gdańsku będzie ponad 200 stacji ładowania elektrykówwww.gdansk.pl - 28-08-2020 09:21


Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska, informuje portal Gdansk.pl. Do końca marca w mieście będzie w sumie 210 punktów ładowania.

Do końca marca 2021 roku w mieście powinno być 210 ogólnodostępnych stacji ładowania. Wynika to z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Plan dla Gdańska przygotowano w oparciu o takie kryteria jak: geśtość zaludnienia, odległość stacji transformatorowych zapewniających zasilanie punktów ładowania, dostęp do gruntów w dyspozycji Gminy, lokalizacji wymuszającej naturalną rotacę pojazdów - aby zapobiec sytuacji blokowania infrastruktury oraz lokalizacji już funkcjonujących punktór ładowania.

Grupa robocza składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Biura Rozwoju Gdańska oraz Energi Operator SA wytypowała 81 lokalizacji spełniających wymienione kryteria. Plan składający się z mapy i tabeli z lokalizacjami w okresie od 15 kwietnia do 29 maja skonsultowano z mieszkańcami Gdańska. W efekcie wybrano 64 lokalizacje oraz 17 lokalizacji rezerwowych.

W wybranych lokalizacjach do końca marca 2021 roku powinny powstać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Większość stacji obejmowała będzie dwa punkty ładowania z dwoma miejscami postojowymi.