Zabytki Zamościa odzyskują blask dzięki dotacjomPAP - 27-02-2020 09:52


Zależy nam, aby miasta takie jak Zamość się rozwijały – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który w środę wizytował zabytki położone na Starym Mieście w Zamościu remontowane m.in. dzięki dotacjom unijnym.

"Od czterech już ponad lat my nie mówimy, tylko robimy, jeśli chodzi o rozwój zrównoważony w Polsce, o wsparcie rozwoju zrównoważonego. Nam zależy na tym, żeby miasta tej skali jak Zamość się rozwijały" - powiedział Gliński dziennikarzom.

Podkreślił, że w Zamościu realizowane są obecnie trzy duże projekty, które otrzymały dotacje z funduszy europejskich, ale też wsparcie z budżetu państwa. "Łączna wartość tych trzech projektów to 80 mln zł, z czego zaangażowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to jest ponad 55 mln" - zaznaczył wicepremier.

Minister odwiedził remontowane zabytki w Zamościu - barokowy kościół oo. Franciszkanów, budynek dawnej Akademii Zamojskiej oraz budynek "Infułatki" przy zamojskiej katedrze.

Rewitalizacja XVII-wiecznego, barokowego kościoła oo. Franciszkanów ma na celu przywrócenie historycznego kształtu świątyni, zniekształconego przez liczne przebudowy. Kościół był m.in. w XIX wieku przebudowywany na koszary, a następnie adaptowany na cele użyteczności publicznej - mieściły się w nim kino i liceum plastyczne.

Świątynia wzniesiona w latach 1637-1665 - o monumentalnej bryle, bogato zdobionych elewacjach - uchodzi za jedną z najznamienitszych budowli Rzeczypospolitej. "Odzyskaliśmy, zniszczony jeszcze w czasach zaborów, przepiękny, największy kościół barokowy w Polsce z tego okresu" - powiedział Gliński.

Rewitalizacja świątyni ma na celu przywrócenie wewnętrznego i zewnętrznego układu przestrzennego sprzed przekształceń, w tym m.in rekonstrukcję dwóch ścian nawy głównej. Podziemia kościoła mają być przystosowane i zagospodarowane na cele muzealne i kulturalne np. na organizację koncertów czy wystaw. Całkowita kwota projektu wynosi ponad 26,3 mln zł, a kwota dofinansowania to ponad 22,3 mln zł. Prace mają się zakończyć w 2021 r.

Gliński wizytował też remontowany historyczny budynek Akademii Zamojskiej - świeckiej uczelni założonej w 1594 r. przez Jana Zamoyskiego, organizowanej przez Szymona Szymonowica, dla studentów z Polski i Litwy, działającej do 1784 r. Na parterze gmachu ma się mieścić ekspozycja muzealna poświęcona dziejom Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej. Natomiast na poddaszu ma powstać Zamojska Akademia Kultury, czyli mediateka z archiwalnymi materiałami o mieście, kino studyjne i sala teatralna. Prace remontowe mają potrwać do 2022 roku. Rewitalizacja ma kosztować ponad 42 mln zł a dotacja, jaką uzyskał samorząd, wynosi blisko 24 mln zł. "To prestiżowy obiekt dla całego założenia Zamościa" - zaznaczył Gliński.

Dzięki unijnej dotacji remontowany jest też zabytkowy budynek Infułatki, usytuowany po stronie południowej zamojskiej katedry (dawniej kolegiaty). Infułatka to historyczna rezydencja infułatów kapituły kolegiackiej. Budynek zaprojektowany pod koniec XVI wieku przez Bernarda Moranda na planie prostokąta, jednopiętrowy, nakryty wysokim, czterospadowym dachem, przebudowany został w pierwszej ćwierci XVII wieku. Wejście do budynku zdobi okazały portal.

Wicepremier podkreślił, że ratowanie zabytków jest ważne, ponieważ są one wizytówką Zamościa, którego Stare Miasto zostało wpisanego m.in. na listę dziedzictwa UNESCO. "To jest wasza wizytówka, wasza tożsamość i Polska jest zainteresowana, żeby tę tożsamość na najwyższym poziomie wspierać, stąd to zaangażowanie inwestycyjne" - powiedział.

Podkreślił, że w ostatnich czterech latach ministerstwo wspierało też projekty dotyczące kultury i dziedzictwa kulturowego realizowane m.in. przez zamojskie domy kultury. "Łącznie zrealizowaliśmy 46 projektów na sumę ponad 4 mln zł" - zaznaczył.

Wicepremier pytany o wsparcie dla Zamościa w utworzenie filharmonii w związku z działającą tu od lat Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego, odpowiedział, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy. "Jest to realne, ale krok po kroku. Taka inwestycja to są duże pieniądze" - zaznaczył.

Gliński zwiedził też w Zamościu Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej powstałe w odremontowanym - także dzięki dotacji ministerstwa - XVII-wiecznym budynku "Wikarówki", czyli dawnej siedziby wikariuszy. W muzeum zgromadzono najcenniejsze zabytki dawnej kolegiaty, m.in. szaty, naczynia, księgi liturgiczne, relikwiarze, portrety infułatów i ordynatów, portrety trumienne, wota. Wśród tych zabytków znajduje się m.in. alba koronacyjna króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.