Zabytkowa leśniczówka w Bielsku-Białej zostanie odrestaurowanaPAP - 20-07-2022 16:44


Renowacji doczeka się zabytkowa, XIX-w. leśniczówka w Lipniku, obecnie dzielnicy Bielska-Białej. P.o. dyrektora Lasów Państwowych Józef Kubica powiedział, że jeszcze w tym roku powstanie projekt, a w przyszłym rozpocznie się remont.

W środę szefowie Lasów Państwowych: Polski - Józef Kubica, i Słowacji - Jan Marhefka, a także szef regionalnej dyrekcji z Katowic Damian Sieber, zawarli porozumienie inaugurujące współpracę w ramach programu Interreg na lata 2021-2027. "Jednym z planowanych celów tego porozumienia jest odrestaurowanie wpisanej na listę zabytków obiektu leśniczówki w Lipniku" - wyjaśnił Tomasz Gawęda, rzecznik Nadleśnictwa Bielsko, które realizowało będzie renowację.

Kubica podkreślił, że "korzystając z możliwości, jakie daje wsparcie UE i współdziałanie transgraniczne Interreg, można takie obiekty chronić, restaurować i przeznaczać do użytku społeczeństwa".

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP, jeszcze w tym roku przygotowany zostanie projekt. "Ogłosimy przetarg i mam nadzieję, że w następnym roku rozpoczniemy prace remontowe. Myślę, że w ciągu dwóch lat powinniśmy zakończyć projekt. Zamiar jest taki, by w leśniczówce mieściła się filia naszego ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie" - powiedział Józef Kubica.

Dyrektor Lasów Słowacji Jan Marhefka podkreślił wagę zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. "Wszędzie tam, gdzie jako zarządcy lasów państwowych możemy się do tego przyczyniać, powinniśmy z takich możliwości korzystać. Na Słowacji także znajduje się wiele obiektów, które mają nieocenioną wartość. (…) Gdy będą ogłaszane nabory, w których będziemy mogli zgłosić kolejne projekty, to uczynimy to i - mam nadzieję - będziemy je realizowali z polskim partnerem" - powiedział.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber powiedział, polska strona może liczyć na dofinansowanie z Interregu remontu leśniczówki w wysokości 80 procent kosztów. Podobnie jest na Słowacji. Tam także remontowany będzie drewniany budynek. "Pomiędzy nimi zostanie wyznaczony szlak turystyczny. Na jego trasie znajdą się także inne obiekty drewniane" - wyjaśnił.

Leśniczówka w Lipniku została wzniesiona w 1884 r. Jest dziełem urodzonego w pobliskich Łodygowicach architekta Emanuela Rosta. Drewniany budynek pełnił funkcję siedziby zarządu lasów oraz punktu gastronomiczno-usługowego dla turystów. Od lat 50. XX w. znajdowały się w nim kwatery robotników leśnych. Użytkowany był też m.in. przez szkołę. Później obiekt stał pusty i niszczał. W 2018 r. leśniczówka została wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego.