Zabytkowy gmach szkoły w Poznaniu odzyskuje blaskUM Poznan, www.poznan.pl - 12-01-2021 10:01


Główne wejście zabytkowego gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanego potocznie "Marcinkiem" odzyskało pierwotny wygląd, informuje Poznan.pl.

Główne wejście zabytkowego gmachu odzyskało dawny blask dzięki usunięciu przebarwień i zanieczyszczeń oraz uzupełnieniu ubytków. Skruszona zaprawa między cegłami została usunięta, a fugi - uzupełnione. Udrożniona jest już również kanalizacja ogólnospławna. W tym roku remont przejdą jeszcze pomieszczenia piwniczne, elewacja wschodnia i ogrodzenie szkoły.

Przed inwestycją elewacja budynku z 1903 roku była w wielu miejscach zniszczona, łatwo można było dostrzec ubytki w cegłach, gzymsach i zaprawie, odpadający tynk, a także ślady wandalizmu (napisy na ścianach). Aktualnie część murów jest już oczyszczona, naprawiona i zabezpieczona przed działaniem wody za pomocą specjalistycznych preparatów.