Zabytkowy kościół w Kaczycach czekają zmianyPAP - 16-09-2020 12:47


Trwa wymiana poszycia gontowego dachu oraz gontowego szalowania ścian nawy, prezbiterium i zakrystii w drewnianym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach – zakomunikowały w środę służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej.

Świątynia stała niegdyś w Ruptawie. Została wybudowana przed 1620 r. Pół wieku temu została przeniesiona do Kaczyc.

Ks. dr Szymon Tracz, konserwator architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej, poinformował, że specjaliści jednocześnie pobrali próbki z różnych części zrębu zabytkowego kościoła. "Ma to umożliwić przeprowadzenie specjalistycznych badań dendrochronologicznych, pozwalających na ustalenie czasu, kiedy przygotowano drewniane bale do budowy kościoła" - wyjaśnił.

Jak dodał, niestety drewniany zrąb został w niektórych miejscach mocno uszkodzony, kiedy to w latach 1971-1972 świątynię rozebrano i przeniesiono z Ruptawy, obecnej dzielnicy Jastrzębia-Zdroju, do Kaczyc.

Ks. Tracz przypomniał zarazem, że kościół w Ruptawie wzniesiono przed 1620 r. "Częściowo został zniszczony w czasie II wojny. W czasie przeniesienia zmieniono także wezwanie kościoła ze św. Bartłomieja na Podwyższenie Krzyża Świętego. Złożony z niewielkimi zmianami kościół w Kaczycach poświęcono 25 czerwca 1972 roku" - sprecyzował cytowany w komunikacie duchowny.

Ks. Szymon Tracz dodał, że w przyszłym roku planowana jest wymiana gontowego poszycia hełmu i ścian przylegającej do kościoła drewnianej dzwonnicy.

Inwestycja jest możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładu własnego parafii.

Wieś Kaczyce na Śląsku Cieszyńskim powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w. W XV w. znajdowała się w kręgu oddziaływań parafii w Kończycach Małych. Pod koniec XIX w. mieszkańcy Kaczyc zaczęli dążyć do budowy kaplicy, co ułatwiłoby im uczestnictwo w liturgii. Samodzielna parafia została erygowana w 1976 r.