Zaglądamy na budowę Stadionu Miejskiego w SzczecinieSzczecin.eu - 04-03-2021 11:32


Jak podaje Szczecin.eu, prace na budowie Stadionu Miejskiego posuwają się do przodu. Rośnie konstrukcja trybuny północnej, zmienia się również wnętrze trybuny wschodniej.

Front robót budowanej trybuny północnej jest bardzo rozległy. Prowadzone są prace przy wykonywaniu kolejnych fragmentów płyty fundamentowej jak również prace żelbetowe związane z budową ścian oraz słupów obiektu.

Na trybunie wschodniej realizowane są prace instalacyjne w pomieszczeniach. Trwa wykonywanie stropodachu odwróconego na trybunie wschodniej (warstwa żwirowa). Pomiędzy płytami audytoryjnymi trybuny wykonywane były prace związane z układaniem masy uszczelniającej. Ponadto realizowany jest montaż odwodnienia dachu nad trybuną.

W budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży prowadzone są prace wykończeniowe. Zamontowano lady recepcyjne oraz pochwyty drewniane na klatkach schodowych. Zainstalowane zostały także tabliczki identyfikacji wizualnej obiektu.

W budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży prowadzone są prace wykończeniowe. Zamontowano lady recepcyjne oraz pochwyty drewniane na klatkach schodowych. Zainstalowane zostały także tabliczki identyfikacji wizualnej obiektu.