Zakończono konserwację drewnianego baraku w byłym obozie Auschwitz II-BirkenauPAP - 25-10-2021 13:50


Muzeum Auschwitz zakończyło prace konserwatorskie przy drewnianym baraku mieszkalnym w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau. Teraz konserwacja czeka drewniany barak sanitarny.

Zdaniem kierującej projektem konserwacji Lidii Łabuzek, "przygotowanie programu prac przy baraku mieszkalnym obejmowało, poza typowymi zabiegami prowadzonymi w tego typu obiektach, opracowanie technologii odsalania historycznego drewna". "Zakres w całości opracowany został przez konserwatorów muzeum, a prace nad opracowaniem technologii obejmowały m.in. badania pozwalające ocenić stopień zasolenia i efektywność procesu odsalania różnymi metodami. Takie działania prowadzone były w obiekcie drewnianym muzeum po raz pierwszy" - powiedziała cytowana w komunikacie placówki Łabuzek.

"Prace finansowane są z pieniędzy przekazanych przez Fundację Auschwitz-Birkenau" - zakomunikował Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum.

Po wykonaniu dokumentacji stanu zachowania obiektu elementy drewnianej konstrukcji baraku zostały zdemontowane i przewiezione do pracowni konserwatorskiej. Równolegle prowadzone były prace przy wzmacnianiu, klejeniu, uzupełnianiu ubytków oraz naprawie połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych.

"Wykonaliśmy izolację fundamentów, klepisk, a także konserwację posadzek betonowych, kanału grzewczego i kominów, na których odsłonięte zostały spod wtórnych warstw historyczne pobiały. W trakcie prac odkryliśmy całkowicie niewidoczne wcześniej podmurówki oraz relikty drewnianej podwaliny występujące w zachodniej części baraku, będące prawdopodobnie pozostałościami ścian działowych. Elementy te poddano konserwacji i częściowo przeznaczono do ekspozycji" - powiedziała konserwatorka Maria Urban-Dąbek.

Paweł Sawicki dodał, że opracowano już też dokumentację projektu konserwatorskiego drewnianego baraku sanitarnego położonego na odcinku BIIa. "W nim także stwierdzono intensywne zjawisko korozji chemicznej drewna. Właśnie rozpoczął się kolejny etap projektu, w ramach którego budynek zostanie poddany konserwacji" - zaznaczył.

Oba baraki znajdują się w części byłego obozu, w którym Niemcy więzili mężczyzn. Był to tzw. odcinek BII, którego budowa rozpoczęła się w 1942 r. i trwała do końca następnego roku. Dzielił się on na siedem sektorów zabudowanych barakami. Blisko 200 było mieszkalnych, 30 magazynowych, a w kilkunastu mieściły się umywalnie, latryny lub kuchnie. Była też murowana łaźnia.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości. (PAP)

Autor: Marek Szafrański

szf/ dki/