Zakończono prace remontowe w Stajniach Kubickiego w Łazienkach KrólewskichPAP - 21-07-2021 11:20


Po ponad 2-letnim remoncie konserwatorskim Stajni Kubickiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zaprezentowało nową przestrzeń legendarnej Podkowy z czasów carskich - poinformowano we wtorek na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS).

Jak przypomniano, "projekt konserwacji i remontu pochodzących z XIX w. Stajni, decyzją wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego, otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 7 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". "Dzięki realizacji projektu, zabytek zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń, a zwiedzający będą mogli korzystać z nowej przestrzeni edukacyjnej i wystawienniczej" - czytamy w informacji MKDNiS.

Wyjaśniono, że "przedsięwzięcie obejmowało wykonane w latach 2019-21 prace budowlane, remontowe i konserwatorskie w Stajniach Kubickiego - głównym i najcenniejszym obiekcie tzw. folwarku łazienkowskiego, w skład którego wchodzą obiekty (oprócz stajni m.in. wozownia, kuźnia i pralnia) historycznie związane z tradycją hippiczną i wojskową Łazienek Królewskich".

"W trakcie robót udało się odtworzyć historyczną formę i układ Stajni Kubickiego, z przebudowaną częścią centralną i przywróconymi historycznymi wrotami. Do potrzeb wystawienniczych zostały zaadoptowane skrzydła wschodnie i zachodnie. Powstały tam dwie ekspozycje stałe, tj. Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego i królewska manufaktura tkacka" - napisano w informacji.

Przypomniano, że "Stajnie Pegaza" to kolejny etap rewitalizacji Łazienek Królewskich. "Proces, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, rozpoczął się w 2010 r. Od tego czasu, przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, Funduszy Norweskich, środków MKiDN oraz NFOŚiGW, blask odzyskało kilka obiektów królewskiej rezydencji: Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki i Dawna Oberża, a ostatnio również Biały Dom i Wodozbiór" - czytamy na stronie MKDNiS.

Jak zaznaczono, "prace konserwatorskie objęły również cenne kolekcje malarstwa, rzeźby i grafiki". "Odnowiono także część historycznego ogrodu Muzeum" - dodano.

Projekt "Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie" realizowany jest w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020".

Jak zaznaczono na stronie MKDNiS, "wartość całkowita projektu wyniosła ponad 11 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - ponad 7 mln zł".

Stajnie Kubickiego otwarte zostaną dla zwiedzających 30 lipca o godz. 10. Przez pierwsze trzy dni obowiązywać będzie wstęp wolny.

Wystawom stałym w Stajniach Kubickiego towarzyszyć będą od sierpnia zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. "W programie są takie atrakcje, jak: oprowadzanie kuratorskie po wystawie +Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego+, spotkania rodzinne dla miłośników koni i pojazdów konnych, warsztaty hafciarskie oraz spotkania z konserwatorem zabytków" - napisano na stronie Muzeum Łazienki Królewskie.