Zieleń na terenach zabytkowych z osłabioną ochronąUM Warszawa - 18-09-2017 11:07


Likwidacja opłat za wycinkę, brak możliwości nakazywania nasadzeń zastępczych oraz umożliwienie wycinki drzew na niektórych obszarach wpisanych do rejestru zabytków – wprowadza znowelizowana ustawa o ochronie zabytków oraz ochrony zieleni na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

– Zmiany wprowadzone w ustawie o ochronie przyrody pozwoliły na wielokrotne obniżki opłat za wycinkę drzewa – powiedział podczas briefingu prasowego Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy – i podkreślę tutaj, że mówimy o opłatach, które do tej pory ponosiły firmy i instytucje, a nie osoby prywatne.

Po zmianie przepisów opłaty naliczane za usunięcie drzew są bardzo niskie i nie rekompensują kosztów nasadzeń, zgodnych z obowiązującymi standardami kształtowania zieleni w Warszawie. Przykładowo - opłata za wycięcie jodły pospolitej o obwodzie pnia 80 cm, wynosiła  blisko 140 tys. zł, obecnie to 2 tys.zł. Te środki wystarczą na posadzenie jednego lub dwu drzew, a nie np. stu jak do tej pory.

Ostatnie zmiany dotyczą nie tylko obniżki opłat za wycinkę, co wynika z rozporządzenia ministra, ale także dotychczasowych prerogatyw, jakie mieli konserwatorzy na terenach wpisach do rejestru zabytków. Dotąd pozwolenia wydawali na podstawie dwóch ustaw – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ochronie przyrody. W tej chwili konserwatorzy zabytków nie mogą na podstawie ustawy o ochronie przyrody wydawać zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków.

– Mamy nadzieję, że tak wadliwe zapisy znalazły się w ustawie nie w wyniku celowego zamysłu, a tylko z chaosu, jaki towarzyszył naprawianiu ustaw po wprowadzeniu słynnego „lex Szyszko” – powiedział Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków – Od początku tego tygodnia na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, czyli w parkach, ogrodach, skwerach alejach drzew, ale też założeniach urbanistycznych  konserwator nie może nakładac opłat za wycinki, ani żądać nasadzeń zastępczych w ramach kompensacji przyrodniczej. Z kolei na stanowiskach archeologicznych, które też są wpisane do rejestru zabytków, praktycznie niemożliwa będzie odmowa wycinek, skoro nie będą one ingerowały w warstwy ziemne.

Miasto Stołeczne Warszawa wystosowało do ministra Kultury Piotra Glińskiego pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie tego tematu i przywrócenie możliwości większej kontroli przyrodniczej na obszarach zabytkowych.